Tájékoztatás közelgő fizetési határidőről

Az önkormányzat felé fizetendő, második félévre esedékes adókat/adóelőlegeket
2019. szeptember 16-ig lehet – tartozás és pótlékmentesen - megfizetni!

A helyi adók (telekadó, az iparűzési adó/adóelőleg), valamint a gépjárműadó második félévre esedékes összegeit 2019. szeptember 16-ig lehet pótlékmentesen megfizetni.

Azon adózók kaptak most - az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm.rendelet 22. §-ának felhatalmazása alapján – papír illetve elektronikus formában egyenlegértesítőt, akiknek az adószámláján a fizetési kötelezettsége elérte az egyezer forintot.

Ha a helyi adóban, a belföldi gépjárművek adójában az esedékes adó összege az ezer forintot nem éri el, akkor azt az adózónak kizárólag akkor kell megfizetnie, amikor a meg nem fizetett és a jövőben esedékessé váló adó együttes összege az ezer forintot eléri.

A fizetési kötelezettségeket az egyenlegértesítőben megadott számlákra kell megfizetni az érintett adózóknak. A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlanyitásra nem kötelezett adózónak postai készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell teljesítenie.


Tájékoztatás a megküldött Folyószáma Egyenlegről!

A folyószámla értesítők kiküldésének célja kétirányú, egyrészt részletes információt nyújt az önkormányzat felé esedékes, 2019. szeptember 16-ig fizetendő adóelőírásairól, másrészt az épp aktuális pénzügyi helyzetéről, eddigi befizetéseiről és az esetlegesen már fennálló tartozásairól is. Folyószámla-kivonatot az kap, aki legalább egy adónemben több mint ezer forinttal tartozik.

Az önkormányzati adóhatóság az egyenleg megállapításánál az adószámla 2019. augusztus 28-i állapotát vette alapul.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az előírt adókat az esedékességi határidőkig az adózó/adóalany köteles megfizetni! Amennyiben a jelzett határidőig és összegek tekintetében adófizetési nehézsége adódna, úgy a fizetési könnyítés lehetőségeiről szíveskedjék tájékozódni. Amennyiben Önnek helyi adó (pl.: telekadó, helyi iparűzési adóelőleg), gépjárműadó, valamint egyéb más fizetési kötelezettség (pótlékok és bírságok) terheli vagy esetleg elévülési időn belül terhelte, akkor ezeket Ecser Nagyközségi Önkormányzatának megfelelő adószámláira kell megfizetnie.

Számlaszám/Megnevezés
65100022-11359793 Telekadó beszedési számla
65100022-11354097 Helyi iparűzési adó beszedési számla
65100022-11354138 Bírság beszedési számla
65100022-11354121 Késedelmi pótlék beszedési számla
65100022-11354152 Talajterhelési díj beszedési számla
65100022-11354107 Gépjárműadó beszedési számla


Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Ecser Nagyközség sikeréhez és fejlődéséhez!


Ecseri Polgármesteri Hivatal


honlapkészítés: dupai