Isten éltessen Magyarország! Isten éltessen Ecser!

Szent István Napján, augusztus 20-án reggel tartották az Ecseri Római Katolikus Templomban az ünnepi misét, melyet Dr. Tanczik Balázs plébános úr mutatott be. Szentbeszédében emlékezett meg nagy királyunkról, aki egyházmegyénket, a Váci Egyházmegyét is megalapította. A garamszentbenedeki apátság 1075-ben kelt alapítóleveléből kitűnik, hogy a Váci Egyházmegyének ekkor már pontos határai voltak — északon Nógrád, délen Solt, kelet-nyugati irányban a Tisza és a Duna, de Csongrádnál átlépte a Tiszát —, tehát jelentősen előbb kellett megalakulnia.
A püspökség alapításának és kialakulásának évtizedeiben, az Ipoly kisnógrádi vízválasztójától délre, a Duna vonalához igazodva fejedelmi szállásbirtokból és annak gyarapításából kialakult királyi és hercegi uradalmak és a nógrádi várbirtok terült el. Maga Vác is a nógrádi várbirtok területéhez tartozott. A püspökség is ennek védelme alatt kezdte el működését.

Kézai krónikájának alapján állíthatjuk, hogy az egyházmegye központjának kiépítése I. Géza király nevéhez fűződik. I. Géza király a mogyoródi csata emlékére kezdte meg a váci székesegyház építését. A templom titulusa Kisboldogasszony (Szűz Mária születésnapja) volt. Erre abból következtetünk, hogy a középkorban az egyházmegyei zsinatokat a templom védőszentjének ünnepén szokták tartani. Arra pedig adatunk van, hogy 1193-tól (Kisboldogasszony napján) a váci egyházmegyében zsinatot tartottak. Ebben a székesegyházban temették el I. Géza királyt 1077-ben.

Szent István, Magyarország első királya a Váci Egyházmegye védőszentje is. Így kerül még közelebb hozzánk ez az ünnep.
Plébános úr a mise végén megáldotta az új kenyeret.
honlapkészítés: dupai