Elbúcsúztunk Szabó Sándor atyától

Szabó Sándor címzetes Zebegény-hegyi apát, esperes, plébános 2019. augusztus 9-én, életének 93., papságának 69. évében, szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.
Nyugalmazott ecseri plébánosunk temetésére 2019. augusztus 19-én, hétfőn délelőtt került sor. Koporsóját az ecseri templomban ravatalozták fel. A szertartáson megjelent Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, Dr. Varga Lajos segédpüspök, Marton Zsolt kinevezett váci püspök. Részt vettek a temetésen az egyházmegye papságának képviselői, Dr. Tanczik Balázs ecseri és Barotai Endre maglódi plébánosok.
Világi részről Gál Zsolt polgármester, Aszódi Csaba András a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Barta Zoltán jegyző volt jelen.
Megtöltötték a templomot az ecseriek, és eljöttek Sándor atya korábbi állomáshelyéről, a Nógrád megyei Bercel községből érkezett hívek is.

Szabó Sándor plébános urat Barotai Endre búcsúztatta. Megemlékezett elhunyt paptestvére elhivatottságáról. Mint mondta, emlékezetes Sándor atya precizitása, fegyelmezettsége, és az a derű, amely egész életét jellemezte.

A misét Beer Miklós püspök úr celebrálta, majd a résztvevők gyalogosan kísérték utolsó útjára szeretett papjukat a temetőbe, ahol végrendelete értelmében a központi kereszt mellett található papi sírban helyezték örök nyugalomra.

Nyugodjon békében!


Dr. Beer Miklós püspök úr

Balról jobbra: Dr. Tanczik Balázs ecseri plébános, Marton Zsolt kinevezett váci püspök, Dr. Beer Miklós megyéspüspök, Dr. Varga Lajos segédpüspök, Barotai Endre maglódi plébános

Barotai Endre

Dr. Tanczik Balázshonlapkészítés: dupai