Óvodapedagógusi álláshirdetés

Az Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
az Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda
óvodapedagógusi
munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019.09.01.-2020.03.31–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
óvodapedagógusi feladatok ellátása, óvodáskorú gyermekek sokoldalú nevelése, oktatása, testi-lelki fejlődésük biztosítása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus/gyakornok,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, felhasználó szintű számítógépkezelés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget képzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kéri Tiborné nyújt, a 06-30/1719199 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Kéri Tiborné óvodavezető részére a ovoda1sz@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

honlapkészítés: dupai