Szabó Sándor ny. plébános úr temetése

2019. augusztus 19. 10:00

„ Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat találtok lelketeknek”. / Mt 11,29/


A Váci Egyházmegye, a rokonság, az Ecseri Egyházközség, az Ecseri Önkormányzat, valamint az Ecseri Szlovák Önkormányzat fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett testvérünk

Szabó Sándor

c. apát, esperes, ny. plébános

2019. augusztus 9-én, életének 93., papságának 69. évében, szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.
Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot az Ecseri Egyházközség templomában mutatjuk be 2019. augusztus 19-én
10 órakor, majd a helyi temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Paptestvérünk 1927. február 19-én született Etesen. Pappá szentelték Vácott 1951. június 17-én. Káplán Pécelen 1951-1952, Turán 1952-1954, Pestszentlőrincen 1954-1957, Soroksáron 1957-1958, Újpest-Magyarok Nagyasszonya Plébánián 1958, Újszászon 1958-1959, Bercelen 1959-1962, Tápiószelén 1962. Plébános Bercelen 1962-1983, Ecseren 1983-2007-ig, nyugdíjazásáig.

Bensőséges istenkapcsolat sugárzott viselkedésből, kedves, szelíd, mosolygó ember volt egész életében. Nagy szeretettel fordult paptestvéreihez és a hívekhez egyaránt. Legfőbb jellemzője a lelkipásztori gondosság volt. Buzgón felkarolta a hitoktatás ügyét, haláláig ápolta a kapcsolatot a keze alatt felnőtt nemzedékekkel. Szabadidejében szívesen kertészkedett, ez a türelmet és kitartó gondoskodást igénylő hobbi jól jellemezte lelkipásztori szolgálatát. Nemcsak jó pásztorként, hanem jó gazdaként is szolgált, komolyan törekedett a rábízott templomok karbantartására. Gyengülésének folyamatát tudatosan élte meg: vidám, nyugodt bensőleg szabad egyéniségének megfelelően magát alázattal és imádsággal Istennek szentelve fejezte be életének földi szakaszát. Utolsó éveit a verőcei Migazzi Otthonban töltötte.

Hűséges papi életét a Mennyei Atya jutalmazza az Atyai ház örömében!

R.I.P.

honlapkészítés: dupai