Szent Kristóf napi autószentelést tartottak Ecseren vasárnap délelőtt

Szent Kristóf, az utazók védőszentje tiszteletére negyedik alkalommal tartotta meg Ecseren a Római Katolikus Egyház és a Magyar Autóklub a járművek megáldását. A Magyar Autóklub támogatásával országosan 14 helyen tartottak autószentelést. Büszkék vagyunk rá, hogy ebből az egyik településünkön zajlott.

Dr. Tanczik Balázs plébános úr áldotta meg a járműveket, nemcsak autókat, hanem a kerékpárokat is. A járművek tulajdonosai kis Szent Kristóf szobrot, erre az alkalomra készített Autóklub matricát kaptak.

Az eseményen részt vett Mészáros Ferenc, az Autóklub országos elnökségének tagja és Barta Zoltán, Ecser jegyzője.

Köszönjük a Rábai Miklós Művelődési Ház, az Ecseri Polgárőr Egyesület és az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. segítő együttműködését.

Szent Kristóf története:

A hagyomány szerint Kristóf a 3. század derekán Szamóban (Lükia) adta életét Krisztusért. Az útonjárók patrónusáról, akinek képét ma is sok autós és motoros magával hordja, a Legenda Aurea szerzője rajzolta a legszínesebb képet:

Az óriás Kristófot az a vágy fűtötte, hogy szolgálatait a leghatalmasabb úrnak ajánlja fel. Először egy király szolgálatába állt, de mert ez félt az ördögtől, ott hagyta, és az ördög szolgálatába szegődött. Csakhogy az ördög is félt a kereszt jelétől -- így jutott el Kristóf végül Krisztushoz.

Amikor Krisztust kereste, egy remete azt a tanácsot adta neki, hogy ha Krisztussal akar találkozni, keresztelkedjék meg és legyen a felebarátai szolgálatára. Kristóf megfogadta a tanácsot.

Volt ott egy hatalmas folyó, melyen a zarándokok mindig csak nagy félelemmel tudtak átkelni. A remete azt ajánlotta Kristófnak, hogy hatalmas erejét itt állítsa az emberek szolgálatába, azaz ha a folyóhoz érkezik valaki és fél a víz sodrától, segítsen az átkelésben. Kristóf megfogadta a tanácsot. Készített magának egy kunyhót a folyó partján, abban élt, s egy nagy botra támaszkodva sorra átvitte a folyón az utasokat.

Egy éjjel úgy hallotta, mintha a nevén szólították volna. Egy szegényes külsejű gyermek állt kunyhója előtt, és a segítségét kérte. Kristóf szívesen teljesítette kérését, már csak azért is, mert a kicsi könnyű tehernek ígérkezett hatalmas vállai számára. Amint azonban a folyó közepe felé tartott, a teher mind nehezebb lett, mintha ólmot cipelt volna. Csaknem a víz alá merült a súlya alatt, s minden erejét össze kellett szednie, hogy átérjen a túlsó partra.

Ott azután a kisfiú elmagyarázta Kristófnak a keresztség misztériumát, és azt mondta: ,,Ami a válladat nyomta, több volt, mint az egész világ. A Teremtőd volt az, akit áthoztál, én ugyanis az a Krisztus vagyok, aki a leghatalmasabb és akinek szolgálni akartál.''

honlapkészítés: dupai