Szociális segítői álláshirdetés

A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ központ szakmai egység a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ központ szakmai egység
óvodai és iskolai szociális segítő
munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 32 órás

A munkavégzés helye:
Pest megye, Maglód és Ecser oktatási- nevelési intézményei, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodába és iskolába járó gyerekeknek, szüleiknek és a pedagógusoknak egyéni, csoportos és közösségi formában nyújtott óvodai és iskolai szociális segítés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, 15/1998 NM rendelet 2. melléklete szerinti képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh- Csizmadia Lilla nyújt, a +36308735980 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ központ szakmai egység címére történő megküldésével (2220 Vecsés, Telepi út 44/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KI/21/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.

• Elektronikus úton Tárnokiné dr Törő Krisztina részére a vecses.cssegito@gmail.com E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 21.


honlapkészítés: dupai