Védőnői álláshirdetés

Ecser Nagyközség Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
az Ecser Nagyközségi Önkormányzat
védőnői
munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2022.06.12. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Zrínyi utca 24/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A munkakör ellátója közreműködik az alapellátás keretében a családok, ezen belül kiemelten a várandósok, gyermekek és nők egészségvédelmében, a népegészségügyi feladatok ellátásában. Tevékenysége során kapcsolatot tart és együttműködik az eü. alap- és szakellátás, közoktatás, gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézmények illetékes szakembereivel; az ellátandó gyermekekkel és azok szüleivel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, a cafetéria, valamint az SzMSz 4. sz. mell-ben szereplő védőruha juttatás az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, védőnői oklevél,
• Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• védőnői vagy családgondozói területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
• Jó szintű együttműködési képesség, empátiás készség, jó állóképesség, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata, Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Moskovicz Miklósné nyújt, a 06-29/335-161 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Moskovicz Miklósné részére a polgarmesterihivatal@ecser.hu E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Moskovicz Miklósné, Pest megye, 2233 Ecser, Széchenyi utca 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 9.

honlapkészítés: dupai