Polgárőreink hírei

Zsúfolt heteken vannak túl az ecseri polgárőrök. A sok feladatot szerencsére nem a bűncselekmények okozták, hanem a rendezvénybiztosítások és a rendőrséggel közös akciók.
A legnagyobb tömeget megmozgató rendezvény a Majális volt, ahol a résztvevők biztonságára a hatóságokon túl, más településekről érkező polgárőrök is ügyeltek.
A gyermekek kiemelt figyelmet kaptak. Májusban és júniusban az iskolai jótékonysági délutánon, a ballagáson, a tanévzáró ünnepélyen is ott voltak.
Az egyházi rendezvények közül a búcsú és az Úrnapi körmenet biztosítása adott feladatot.
Június 15-én Vecsésen találkoztak a térség polgárőr egyesületei. Az eddigi EÜV (Ecser – Üllő- Vecsés) együttműködés kibővült Isaszeg és Gyömrő csatlakozásával. Ennek köszönhetően több településről érkezhet erősítés rendkívüli esemény vagy nagyobb tömeget megmozgató rendezvény esetén. Az ecseri polgárőrök szintén segítenek Vecsésen, Isaszegen, és Gyömrőn.
Az Ecseri Polgárőr Egyesület júniusban közgyűlést tartott, ahol áttekintették a pénzügyi és szervezeti feladataikat.
Az új körzeti megbízott rendőr kinevezése után szorosabbá vált a kapcsolat a rendőrséggel. Modern technikai eszközök igénybevételével eredményes akciókat szerveztek.
Mindezek mellett természetesen folytatták a polgárőrök megszokott járőrözésüket is.
A polgárőrök nagyon köszönik azt a szimpátiát és segítséget, amelyet a lakosság részéről tapasztalnak!


Az Ecseri Polgárőr Egyesület szolgálati autója a külterületen - az illegális szemétlerakást is igyekeznek megakadályozni

honlapkészítés: dupai