Nagyboldogasszony főbúcsú Máriabesnyőn

2019. augusztus 17. 19:00

Az ecseriek régi búcsújáró helyén, Gödöllő-Máriabesnyőn 2019. augusztus 17-18-án tartják a Nagyboldogasszony Főbúcsút.

Főcelebráns 17-én: Balogh P. Piusz O. Praem. gödöllői apát, prépost-prelátus
18-án: Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek - püspök atya

A Nagyboldogasszony Főbúcsú programjai:
szombaton: 19.00 órától ünnepi vigília szentmise, gyertyás körmenet, majd virrasztás (Keresztút, Matutinum/Szentségimádás, Temetői áhítat, Rózsafüzér).
vasárnap: 10.00 órától ünnepi Püspöki szentmise, körmenet.
14.00 órától Litánia

honlapkészítés: dupai