Esetmenedzseri álláshirdetés

A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
központ szakmai egység
esetmenedzseri
munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019.08.01.-2021.10.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2220 Vecsés, Telepi út 44./a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Hatósági ügyekhez kapcsolódó gyermekjóléti szolgáltatás, speciális szolgáltatásban (készenléti szolgálat, kapcsolattartási ügyelet) való részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, 15/1998 NM rendelet 2. melléklete szerinti képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettségeket igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kóródi Ágnes nyújt, a 06-29-350-294 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ címére történő megküldésével (2220 Vecsés, Telepi út 44./a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/VEZ/59/2019 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

• Elektronikus úton Tárnokiné dr. Törő Krisztina részére a vecses.cssegito@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.


honlapkészítés: dupai