Templomunk búcsúját ünnepeltük

A búcsú templomunk védőszentjének, Páduai Szent Antalnak az ünnepe. Június 16-án tartották az Ecseri Római Katolikus Templomban a búcsúi misét. Dr. Tanczik Balázs plébános úr szentbeszédében idézte fel Páduai Szent Antal életét, és munkásságát. Plébános úr ismertette azt a kort, amikor Antal élt. Elmondta, hogy az 1200-as évek elején sok tévtan keringett az egyházban, sokan a szektákban kerestek lelki megújulást. Antal elszántan lépett az igaz útra. Nem volt megalkuvó, ha olyan helyre került, amely értékrendjének nem felelt meg, nem volt rest a változásra. Így került a ferences rendbe. Életének ez az eltökéltsége lehet példa a számunkra, a mai ember számára. Plébános úr a mise végén minden hívőt megajándékozott egy Szent Antal képpel, amelynek hátoldalán a következő idézet található:
„Ha kívántok nagy csodákat,
Szent Antalhoz menjetek!
Ha szenvedtek bajt, aggságot,
gyámolt tőle kérjetek!
Soha azon ínség, tévely,
sem a vétek nem fogott,
Akit Antal szent kezével
pajzsa alá fogadott.

Intésére a tengernek
csillapodnak habjai,
S kárvallott jó embereknek
megkerülnek javai.
A bilincsek szétszakadnak,
a veszély is elsimul,
A csapások ellankadnak,
és az áldás bőven hull.


/Páduai Szent Antal 1195-ben született Lisszabonban. Portugál nemesi családból származott, eredetileg Fernando névre keresztelték. Körülbelül 16 éves lehetett, amikor belépett az Ágoston-rendi kanonokok közé. Ekkor vette fel az Antal nevet, védőszentjéül Remete Szent Antalt választva. 1220-ban átlépett a ferences rendbe, és misszionáriusként Marokkóba indult. Betegsége miatt hamar haza kellett térnie, a hajó azonban viharba került, és Szicília partjaira vetődött. Itt élt egy rövid ideig, és itt vett részt 1221-ben a ferencesek generális káptalanján.
Ekkor találkozott Assisi Szent Ferenccel. Antal feltűnt szónoki képességeivel, ezért azzal bízták meg, hogy Dél-Franciaországban a katharoknak és a valdenseknek prédikáljon. 1227-ben tért vissza Észak-Itáliába, ahol térítő prédikátor és tartományfőnök lett, miközben a Bolognai Egyetemen a teológia ferences lektora volt.
1230-ban visszavonult számos hivatalától, és 1231-ben útban Padova felé halt meg, az arcellai kolostorban.
IX. Gergely pápa már tizenegy hónappal halála után, 1232. május 30-án szentté avatta. 1946-ban egyháztanítóvá nyilvánították.

Páduai Szent Antal (többek között) a szegények védőszentje, ezért a katolikus templomokban a szobra előtt található Szent Antal-persely a rászorulók számára felajánlott adományok gyűjtésére szolgál.

Sírja a padovai Szent Antal-bazilikában található, híres zarándokhely. Ünnepe június 13., a liliomnyílás napja, amely az ártatlanság, a(z elvont) tisztaság virága./


honlapkészítés: dupai