Ballagás a Laky Ilonka Általános Iskolában

Június 14-én rendezték az Ecseri Laky Ilonka Általános Iskola ballagási ünnepségét. A nyolcadik osztályosoktól Deme Éva osztályfőnök búcsúzott el. Ezután bejárták az ismerős, szépen feldíszített termeket, majd virágokkal elhalmozva átvonultak a Művelődési Házba. Itt a Himnusz eléneklése után a tőlük elköszönő 7. osztályosok műsora következett. A végzősök nevében Szabó Bence búcsúzott el az intézménytől. Kiss Katalin igazgató asszony beszédében felidézte az elmúlt nyolc évet, amelyet a diákok az intézmény falai között töltöttek. 2011. és 2019. között sok ezer tanórán és a foglalkozásokon, programokon vérteződtek fel a gyermekek tudással, alapot kapva középiskolai tanulmányaikra. Kiss Katalin maga is tanította az osztályt magyar és történelem tárgyakból, ezért személyes hangvételben köszönt el a végzősöktől.
Oláh Laura 8. osztályos tanuló éneke után a nyolcadikosok megkapták a bizonyítványukat. Az iskola Barta Dorottyát kitűnő tanulmány eredményéért és példamutató magatartásáért tantestületi dicséretben részesítette.
A Szózat elhangzását követően a végzősök a művelődési ház udvarán elengedték a lufikat, mintegy jelképezve kirepülésüket eddigi iskolájukból.

A nyolcadikosok tablója a művelődési házban lesz kihelyezve:

Búcsúzzunk tőlük az osztálytermükben felírt idézettel:
„Menj, menj, bizony, menj tovább,
Bármit is súgnak az ostobák,
Lehet, a körülmények sokszor mostohák,
De te csak menj, ne állj meg, menj tovább!"honlapkészítés: dupai