Ünnepélyes Községháza avató

Június 6-án immár hivatalosan is birtokba vehette a település önkormányzata a megújult Községháza épületét. Az ez alkalomból szerény keretek között megrendezett avatóünnepség vendégei voltak dr. Szűcs Lajos, a körzet országgyűlési képviselője, Kissné Szabó Katalin Üllő, dr. Mezey Attila Gyömrő, Petőné Vizi Valéria Péteri polgármestere, valamint Tábori Ferenc Vecsés és Kérges László Maglód alpolgármestere.

A vendégeket a házigazda önkormányzat részéről Gál Zsolt polgármester, Szilágyi Károly alpolgármester és Barta Zoltán jegyző fogadta. Jelen voltak továbbá a helyi képviselő-testület tagjai, Aszódi Csaba András, az Ecseri Szlovák Önkormányzat elnöke, az intézmények és civil szervezetek vezetői, dr. Tanczik Balázs, Ecser plébánosa, valamint a polgármesteri hivatal dolgozói.

Az ünnepség a Himnusz közösen elénekelt hangjaival kezdődött, majd pedig Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő köszöntötte az egybegyűlteket. Hangsúlyozta, hogy elsősorban nem a felújítással töltött elmúlt kilenc hónapról, sokkal inkább arról beszélt, amit a helyszínen lehetett ez alkalomból tapasztalni. Az ecseri önkormányzat épülete ugyanis korábban soha nem volt alkalmas arra a feladatra, amit ellátott. A véghez vitt munkában pedig az a legfontosabb, hogy előbb volt a feladat, amit az itt dolgozók végeztek, s ahhoz rendelték hozzá később a környezetet is. S ez a megújult környezet az, ami akár irigységet is kiválthatna az ide érkezőkből.

A képviselő elmondta, hogy a magyar településeknek, s köztük Ecsernek is volt alapja fejlődni az utóbbi időben. A kis- és középvállalkozások fejlesztésére ugyanis 167 millió, óvodaépítésre pedig 180 millió forint állami támogatásra pályázott sikeresen. Maga Ecser pedig jól gazdálkodott, aminek eredményeként nem kellett az adósságból kisegíteni, így plusz forrásokhoz tudott jutni. Mint mondotta, remélhetőleg érzik ezt az itt lakó emberek is, mint ahogy azt is, hogy jó itt élni. A megújult épületben, a XXI. századi kihívásoknak megfelelő közösségi térben fogadják az ügyfeleket.
A jövőbeli lehetőségeket illetően pedig Szűcs Lajos arról adott tájékoztatást, hogy Ecser azok közé a települések közé tartozik választókerületében, akik a beindított falufejlesztési kormányzati program kedvezményezettjeinek mondhatják magukat. Ezt a pozíciót rajta kívül csak Felsőpakonynak
sikerült elérnie.


Ünnepi beszédében Barta Zoltán, a települési önkormányzat jegyzője mindenekelőtt az épület rövid történetével ismertette meg a jelenlévőket. Elmondta, hogy a hivatal utcafronti, legrégebbi szárnya az 1920-as években épült jegyzői lakásnak, amikor még a mostani mellett lévő régi épület volt a Községháza. A jelenlegi községháza-épület a II. világháború után orvosi lakás és rendelő céljait szolgálta. Ezután itt működött a Tanácsháza, amit a nyolcvanas évek végén bővítettek. A sokszor elmaradt felújítások miatt is az épület már mind gépészetileg, mind pedig küllemében elavult. Vizesedett, a nyílászárókat alig lehetett becsukni, rossz és pazarló volt a fűtési rendszer és túlterhelt az elektromos hálózat. A hivatal nem tudta méltó és normális körülmények között fogadni ügyfeleit sem, hiszen nagyon kis helyen zsúfolódtak össze. Az évtizedek során aztán több terv is született új polgármesteri hivatal építésére mind a településközpontban, mind pedig a jelenlegi helyen.
A képviselő-testület végül is azt a logikus és költséghatékony megoldást választotta, hogy a meglévő épületet újítják fel és bővítik. A munkák időszakában a művelődési ház emeleti részén tudtak működni, s az ez idő alatt tanúsított megértő türelmükért köszönetet mondott az ottani dolgozóknak és az ott működő csoportoknak. Egyidejűleg megköszönte dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Gál Zsolt polgármester, valamint a képviselő-testület elszántságát, amellyel lehetővé tették, hogy Ecser lakossága megfelelő körülmények között intézhesse ügyeit. Külön köszönetet mondott a tervezési munkákat végző Szilágyi Erzsébetnek és Handa Péternek és a kivitelezési munkákat végző Pilpellet Kft -nek. Megköszönte továbbá Kerlang József műszaki ellenőr szakértői segítségét, Szilágyi Károly alpolgármester napi szintű tanácsait, valamint Horváth Tamás pénzügyi bizottsági elnök közreműködését. Külön köszönettel illette a hivatal dolgozóit, akik a ki- és beköltözés idején helytálltak, megküzdöttek a közműszolgáltatókkal és a telefontársasággal is, miközben ideiglenes helyükön zökkenőmentesen intézték az ügyeket.

A beruházás folyamán a meglévő épület teljes felújítást kapott s egy új, emeletes szárnnyal bővült. Így sikerült elérni, hogy az önkormányzati hivatal minden munkatársa egy épületben legyen, s emellett helyet kapott a Vecsési Járási Hivatal települési ügysegédje is. Lett önálló tárgyalóhelyiség is, ahol a bizottsági és képviselő-testületi üléseket lehet tartani, s az emeleten irattár létesült. A közterület-felügyelői irodában pedig modern térfigyelő berendezés erősíti a nagyközség biztonságát.

A Községháza előtti kápolna környéke pedig az Ecseri Szlovák Önkormányzat anyagi áldozatvállalása jóvoltából szépült meg.
A munkálatok eredményeképpen ma már remek az épület szigetelése, s nyílászárói a takarékos működést segítik. Modern a kazán, a világítótestek izzói LED rendszerűek, a tetőn pedig napelemek termelik a villamosenergiát. De a jövőt illetően is vannak további elképzeléseik. Így mindenekelőtt szeretnék megújítani a hivatal mellett lévő régi községháza épületét is.

Végezetül pedig az iránti örömének adott hangot, amit a munkálatok alatt tapasztalt lakossági szimpátia folytán érzett. S emiatt a segítő támogatás miatt is kérte, hogy ne polgármesteri hivatal legyen feltüntetve az épület falán, hanem Községháza, ami jobban kifejezi azt, hogy ez az épület minden ecseri polgáré. Mondanivalóját pedig egy Assisi Szent Ferenc idézettel zárta, párhuzamot vonva annak tartalma s a helyi vezetés által most befejezett munka között:
„Előbb csináld azt, amit szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen.” E három cselekvés ebben a felújításban találkozott, hiszen szükséges volt, most lehetséges is, miközben hosszú ideig lehetetlen. A megvalósult álomhoz pedig azt kívánta, hogy sok-sok évtizeden át szolgálja Ecser egyre bővülő számú lakosságát, a közjóért.


Gál Zsolt polgármester ünnepi beszédének kezdetén azt a hosszú folyamatot idézte fel, aminek központi kérdése volt, hogy mi legyen a már-már a település „szégyenfoltjának” is nevezhető polgármesteri hivatal sorsa. Ám bármennyire is égető volt ez a kérdés, mégis mindig volt valami fontosabb feladat is, ami felemésztette a forrásaikat. 2017-ben született döntés a hivatal felújításáról és bővítéséről, s elkészültek a tervek is. Időközben kiírták a KEHOP 5.2.9. elnevezésű pályázatot is épületenergetikai felújításra, amin az ecseri önkormányzat is részt vett és nyert is. Az ebben nyújtott hathatós segítségéért a településvezető ez úton is köszönetet mondott dr. Szűcs Lajos országgyűlési
képviselőnek. E sikeres részvételnek köszönhetően újult meg egyébként a falu valamennyi, addig még szigeteletlen intézménye, s első fázisként az önkormányzat épületében is komplett nyílászárócserét és szigetelést valósítottak meg. Ám a képviselő-testület arról is döntött, hogy nem állnak meg ennyinél és saját forrásból, az eredeti terveket kicsit átdolgozva megvalósítják elképzelésüket. Ezért köszönetet mondott a képviselőknek az önzetlen elszántságért, valamint azért, hogy sok-sok egyéb probléma és feladat mellett a polgármesteri hivatal épülete és annak környezete is fontos volt számukra, és biztosították a forrást a beruházás megvalósulásához is. Így most büszkeségét fejezte ki, hogy a munkálatok befejeztével eljutottak oda, hogy valamennyi intézményük megújult. Egyúttal reményének is hangot adott, hogy a fejlesztéssel ha nem is mindenki, de legalább a többség megelégedésére tudtak tenni. Elmondta, hogy elsődleges céljuk az volt, hogy méltó környezetet tudjanak biztosítani lakosaiknak az ügyeik intézéséhez s hogy az itt dolgozó kollégáik is méltó környezetben végezhessék munkájukat. Így sikerült egy több évtizedes elmaradást pótolniuk, s a településközpont rendezésének részeként utoljára – de nem utolsó sorban – ez az épület is elkészült. Ám, amint az a családi házak esetében közismert, nem állhatnak meg itt, hisz sosincs vége a felújításnak és mindig akad új és újabb ötlet, javítanivaló. Ezen kell dolgozni a mindenkori polgármesternek és képviselő-testületnek. S a most elért eredményhez vezető úton kifejtett munkájáért és türelméért köszönetet mondott valamennyi résztvevőnek.

Az ünnepi köszöntőket követően dr. Tanczik Balázs plébános megáldotta az épületet. Mint mondotta, amikor tárgyak megáldására kerül sor, velük együtt megáldják az azokat használó személyeket is. S nem volt ez másként ez alkalommal sem. Így a plébános az Úr áldását kérte, hogy védje meg az épületet és vele együtt a benne lévőket és oda betérőket is, hiszen ez egy közösségi tér mindannyiuk számára. Kérte, hogy ezek mind az Úr igazságát hirdessék és ápolják, valamint hogy erősítsék meg a békét, amelyet az Úrjézus hozott a mennyből. Ez világosítsa meg az elméket, s ezt szolgálják valamennyien.

Az áldást követően került sor az ünnepélyes szalagátvágásra, mely aktussal az
épület hivatalosan is használatba került.

Végezetül a jelenlévők közösen elénekelték a Szózatot.

/Dr. Horváth K. József/

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő


Barta Zoltán jegyző

Gál Zsolt polgármester


Dr. Tanczik Balázs plébános

Csoportkép a környező települések vezetőivel

Képviselők és bizottsági tagok

honlapkészítés: dupai