Dajkát keres az Andrássy utcai Óvoda

Az Ecseri Andrássy utcai Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az
Ecseri Andrássy utcai Óvoda
dajka
munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Ecser, Andrássy utca 11-13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
gyermekgondozás, csoportszoba és a gyermekek által használt eszközök mindennapos tisztán tartása, a pedagógus munkájának segítése, a vezető által kiadott feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Középiskolai végzettség, dajkaképző,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okirat, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.július 01.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Környei Emese óvodavezető részére az ovoda2sz@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019.július 12.


honlapkészítés: dupai