Az Európai Parlamenti választás fontosabb határidői

Tisztelt Választópolgárok!

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a legutóbbi választás óta változtak bizonyos határidők.

Aki külföldön szeretne szavazni, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmének legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig kell megérkeznie.

A külképviseleti névjegyzék adatmódosítási kérelmének is ugyanezen időpontig kell megérkeznie.

A fogyatékossággal élő választópolgár a segítséget 2019. május 17-én 16.00 óráig igényelheti.

Aki nem a lakóhelyén kíván szavazni, átjelentkezésre irányuló kérelmének legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Ez a választás hetének szerdája. Korábban a választás előtti péntek 16 óráig lehetett átjelentkezést kérni, figyeljenek erre!

Az átjelentkező választópolgár:

- legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,

- legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig – személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.


Változtak a mozgóurna kérés határidői is:

A mozgóurna iránti kérelmet:

- a helyi választási irodához

- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig,

- személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig vagy

- 2019. május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án 12 óráig,

- az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. május 26-án, legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani.
Tehát a választás napján csak délig lehet mozgóurna kérelmet benyújtani, és nem 15 óráig, mint korábban!


A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig módosíthatja adatát.

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.


Nem vehető fel a szavazóköri névjegyzékbe és nem szavazhat személyesen az a választópolgár, aki 2019. május 19-ét követően magyarországi lakcímet létesített és

- számára a Nemzeti Választási Iroda megküldte a szavazási levélcsomagot, vagy

- 2019. május 11-e és 2019. május 19-e közötti bármely napon szerepelt a levélben szavazók névjegyzékében, és a szavazólap személyes átvételét kérte.


Kérelmek letölthetőek a www.valasztas.hu honlapon, vagy személyesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban.

A szavazás 2019. május 26-án 06.00. és 19.00. óra között tart.
A választás eredményét az egész Európai Unióban csak 23 óra után hozzák nyilvánosságra.

Amennyiben a választással kapcsolatban kérdés merül fel, a Helyi Választási Iroda munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre.
Ecseri Polgármesteri Hivatal
Ecser, Széchenyi utca 1.
Telefon: 06-29/335-161

Helyi Választási Iroda


honlapkészítés: dupai