Falugyűlés 2019.

2019. április 29-én, hétfőn este tartotta az Ecser Nagyközségi Önkormányzat idei évi falugyűlését. A Rábai Miklós Művelődési Házban a szép számú érdeklődő mellett megjelentek a képviselők, az intézmények vezetői és dolgozói, valamint a helyi civil szervezetek tagjai.

Gál Zsolt polgármester úr bevezetőjében elmondta, hogy különleges ez a falugyűlés, hiszen ebben az önkormányzati ciklusban ez az utolsó ilyen rendezvény, ezért nemcsak az elmúlt egy év történéseit foglalja össze, hanem az előző választás óta elmúlt öt év fontosabb eseményeit is.

Polgármester úr a beruházások közül kiemelte az Általános Iskola bővítését, az utak építését és felújítását, közintézményeink energiatudatos felújítását. Megújult az Iskola, az Orvosi Rendelő, az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. épülete. Kicserélték a nyílászárókat, szigetelték az épületeket. Bővült és felújításra került a Községháza. Játszótereket, sétányt, parkolókat, buszmegállót, buszvárókat adtunk át.

Az önkormányzat adókból származó bevétele dinamikusan növekszik. A település költségvetése stabil, bevételeink egyre növekednek. Ez alapot ad a jövőbeni működéshez és fejlesztésekhez.

További fejlesztésekben pedig nem lesz hiány. Bővül és megújul a Cserfa Kuckó Óvoda, tovább fejlesztjük az Orvosi Rendelőt, megépítjük a mini Bölcsődét. Újabb utcák kapnak szilárd útburkolatot, Budapest irányába kerékpárutat tervezünk és gyalogos átkelőhelyet a Rákóczi utca – Szent István utca sarkán.

Mindezekre a beruházásokra jó alapot szolgáltatnak a helyi vállalkozások, akik szintén folyamatosan fejlesztik gyártó kapacitásukat.

Sikerként könyvelhetjük el, hogy az önkormányzat jogerősen megnyerte azt a komoly kártérítési pert, amit egy befektetői csoport indított ellene. Ugyancsak lezárultak azok az eljárások, amelyeket ugyanezen csoport kezdeményezett. Amelyekben ítélet született az a javunkra szólt, akár a Kúrián is, a többit a felperes visszavonta. Ezzel elhárult az akadály további befektetők letelepedésének.

Egy település sikerét nemcsak az anyagi javak, hanem a társadalom összetartó ereje is adja. Ecser ebben a tekintetben kedvező helyzetben van, hiszen igen sok aktív civil szervezet tevékenykedik nagyközségünkben. Hasznos munkájukat az önkormányzat jelentős mértékben támogatja anyagi forrásokkal, elhelyezéssel, szakmai segítéssel, szállítási kapacitással. Pezsgő társadalmi életet élünk tehát, egyesületeink képviselik Ecsert hazánkban és a határon túl is. Minden ünnepet megtartunk, rendezvényeinket egyre nagyobb (akár országos) érdeklődés kíséri.

Polgármester úr nem hallgatta el a nehézségeket sem. Mindennapos gondot okoz az illegális hulladék-elhelyezés, amit rendszeres szedéssel próbálunk kezelni. Nem tudunk boldogulni a Magyar Államvasutakkal, az Attila utcai fénysorompó befejezése kapcsán. Közterület-felügyelőnk így minden reggel szolgálatot teljesít ott, segítve a gyermekek biztonságos áthaladását. Gondot okoznak a közlekedési anomáliák, és a békés egymás mellett élés esetenkénti hiánya.

Közbiztonsági helyzetünk egyébként megnyugtató, évek óta csökken a bűncselekmények száma. Sikerült újra körzeti megbízott rendőrt kapnunk, folyamatosan bővítjük és fejlesztjük térfigyelő kamerarendszerünket. Összevetve a környékbeli települések adataival nem rossz a helyzet, azonban állandó figyelmet igényel ez a terület.

Az intézmények környezetében az önkormányzat ingatlanokat vásárolt, megteremtve a bővítések lehetőségét.
A falugyűlésen áttekintették a közszolgáltatások rendszerét és működését.

Előadása végén polgármester úr megköszönte azt az együttműködést és segítséget, amit a képviselő-testület és ő maga az elmúlt öt évben kapott.

A falugyűlésen megjelent lakosok főleg a mindennapi élet bosszantó jelenségeit említették fel. Kérés hangzott el a temető utcafronti kerítésének cseréjére. Sokan kifogásolják azoknak a magatartását, akik nem gondozzák ingatlanuk előtt a sövényt, a fákat, az egymás mellett élés szabályait nem tartják be.


Fotó: Dr. Horváth K. József

honlapkészítés: dupai