Hogyan közlekedjünk lakó- pihenő övezetekben?

Az utóbbi időszakban ismét több lakossági jelzés érkezett arról, hogy sokan nem tartják be a KRESZ lakó- és pihenő övezetre vonatkozó rendelkezéseit. Honlapunkon és a helyi újságban korábban már többször is írtunk e témáról. Volt olyan akció is, amikor a rendőrök szórólapon tájékoztatták az autósokat az ide vonatkozó szabályokról. Most ismét kísérletet teszünk, hogy minél szélesebb körben ismertessük a rendelkezéseket.

Kezdjük hát az elején:
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 3. §-a szerint:
(1) Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles
a) a közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének a védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megtartani;
b) a közúti jelzések rendelkezéseinek, továbbá a forgalom irányítására, ellenőrzésére jogosultak utasításainak eleget tenni;
c) úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.

Ez a szabály nem öncélú, a nagy forgalom miatt is szükséges, hogy minden résztvevője a közlekedésnek ugyanazon szabályokat betartva közlekedjen, mert ez a záloga a balesetek elkerülésének.
„Hogy mindenki hazaérjen..” - mondja mostanság a rendőrség szlogenje.

Közlekedés lakó-pihenő övezetben

A KRESZ 39/A. § kimondja:
(1) Lakó-pihenő övezetbe - a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtábláig terjedő területre - csak a következő járművek hajthatnak be:
a) kerékpár,
b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel vont jármű és kézikocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,
c) az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi,
d) az oda látogatókat szállító autóbusz,
e) az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,
f) az út- és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási, közegészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló jármű, ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen,
g) a mozgáskorlátozott személy által vezetett vagy az őt szállító jármű és annak vezetője.
(2) A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.
(3) A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell a gyalogosok (különösen a gyermekek) és a kerékpárosok biztonságára. Ha az úton járda nincs,
a) a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a járművek forgalmát azonban szükségtelenül nem akadályozhatják,
b) járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.

Melyek azok a szabályok, amelyeket a leggyakrabban nem tartanak be?

1. A sebességhatár.
Lakó-pihenőövezetben járművel legfeljebb 20 km/h sebességgel szabad közlekedni.
A 20 km/h nem sok, de nem is az a probléma, hogy egy kissé túllépik a sebességhatárt, hanem az, ha nagymértékben.

2. Az átmenő forgalom tilalma
A fenti jogszabályi szakasz pontosan meghatározza és kiemeli mely járművek hajthatnak be az övezetbe. Többször jelzi, hogy (kivételekkel) az oda közlekedő járművekről van szó.

Gyakori tévedés, hogy pl. építőanyagot szállító hivatásos gépjárművezetők úgy tudják, a lakó- és pihenő övezet egyben súlykorlátozást is jelöl. Nos a 39/A. § (1) e) pontja szerint az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi behajthat az övezetbe, de ugyanígy bemehet az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi is.

Kérjük, vegyék figyelembe ezeket a szabályokat és alkalmazzák közlekedésük során! Vigyázzunk egymásra!


honlapkészítés: dupai