Krisztus feltámadott!

Nagyszombaton az ecseri hívek délelőtt Jézus jelképes sírjánál imádkoztak. A templom ilyenkor sötét, az oltár megfosztva áll, az Úr sírjában nyugszik, hívei őrzik azt. 20 órakor a Húsvéti Vigília szertartás a tűzszenteléssel kezdődött. Az új tűz az ószövetség után következő újszövetséget jelképezi. Szimbóluma Krisztus feltámadásának.
Ezután Dr. Tanczik Balázs plébános úr a húsvéti gyertyát szerelte fel. A húsvéti gyertya vastag viaszgyertya, melyen kereszt, alfa és omega jelek, a dátum, és öt tömjénszeg látható. Az öt tömjénszeg az öt sebet jelképezi. Az alfa és az omega, a kezdet és a vég, a görög ABC első és utolsó betűje.
Ezután a plébános úr és kísérete ünnepélyes menetben vonultak be a sötét templomba. Háromszor énekelték: „Krisztus világossága - Istennek legyen hála” - felelték a hívek. Majd a hívek gyertyáit gyújtották meg, végül a templom fénybe öltözött.
Az igeliturgiában ószövetségi és újszövetségi olvasmányok hangzottak el. Az utolsó ószövetségi olvasmány könyörgése után felhangzott a Glória, melyre megszólalt az orgona és a harangok, mint nagycsütörtökön.
Az ókeresztény időkben, amikor felnőtteket kereszteltek, ezen az éjszakán történt a keresztség kiszolgáltatása. Ez alapján történt a szertartás keretében a keresztségi ígéretek megújítása és a vízzel való meghintés.
A szentmise végén a hívek körmenetben vettek részt.


Köszönjük mindenkinek a segítségét, akik a Szent Három Nap megünnepléséhez hozzájárultak!


honlapkészítés: dupai