Feltámadási szertartás és körmenet

2019. április 20. 20:00

A feltámadási szertartás húsvét vigíliáján este 8 órakor kezdődik. Az év legnagyobb ünnepét, Krisztus feltámadását a legeslegszebb szertartással ünnepeljük.
„A szertartás sötétedés után kezdődik, a koromsötét templom ajtaján kívül, a tűzszenteléssel. Ez azt szimbolizálja, ahogy az emberiség a bűnbeesés óta megélte, hogy „sötétben járunk, hajnalra várunk”, ill. hogy „téged vár a népek lelki sötétsége, Isten”. Majd az új tűzről meggyújtott húsvéti gyertya (rajta a görög abc első és utolsó betűjével, hiszen Krisztus magáról mondja, hogy „én vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég”, a két betű között pedig az új évszámmal, jelezve, hogy Krisztus a történelem ura), diadalmasan bevonul a sötét templomba. Gyönyörű, ahogy a szentély felé haladva lángjáról lassan meggyulladnak a hívek gyertyái, így a sötét templomban átveszi az uralmat a fény, amint az emberiség és a sír sötétjén is úrrá lett a feltámadt Krisztus. Amikor már a teljes templom fényárban úszik, meghallgatjuk az év legszebb gregorián énekét: a húsvéti gyertya dicséretét (hiszen minden gyertya, köztük a legnagyobb, a húsvéti is Krisztust jelképezi: azáltal ad fényt, hogy közben a maga viaszát, életét feláldozza). Az ószövetségi olvasmányok felidézik az emberiség Messiás-várását, ezután visszakapjuk az egész nagyböjtben nélkülözött Dicsőséget és Alleluját, továbbá a nagycsütörtök este „Rómába ment” harangok, csengők és orgona örömteli dallamait. Keresztvizet szentelünk, mellyel őskeresztény hagyomány szerint ekkor kereszteljük meg a felnőtteket: 2 éves készületük megkoronázásaként kereszténnyé, azaz krisztusivá válnak. A szentmise körmenettel egészül ki, melynek során (a magunkkal hozott) gyertyákkal és dicsőítő énekekkel kürtöljük szét a világba szívünk, hitünk rendkívüli örömét. Ez a kitörő, elfojthatatlan öröm folytatódik aztán húsvét nyolcadában, majd egészen pünkösdig.”]
A Szent Háromnap mindegyikén a szolgálattevőkkel a próbát egy órával a szertartások kezdete előtt tartjuk, azaz: csütörtökön 5 órától, pénteken 4 órától, szombaton 7 órától. Szolgálattételre is szeretettel várunk mindenkit.

Dr. Tanczik Balázs
plébános

honlapkészítés: dupai