Óvodai és iskolai szociális segítői álláshirdetés

A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a
Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
óvodai és iskolai szociális segítő
munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, Maglód és Ecser oktatási-nevelési intézményei, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodába és iskolába járó gyerekek, szüleik és a pedagógusok segítése egyéni, csoportos és közösségi formában.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, 15/1998 NM rendelet 2. melléklete szerinti képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettségeket igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kóródi Ágnes nyújt, a 06-29-350-294 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ címére történő megküldésével (2220 Vecsés, Telepi út 44./a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/VEZ/42/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.

• Elektronikus úton Tárnokiné dr. Törő Krisztina részére a vecses.cssegito@gmail.com E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 4.


honlapkészítés: dupai