Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat működési körzete a 2019/2020. tanévben

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi járási Hivatal köznevelési feladatokat ellátó jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

kijelöli és közzéteszi

a Pest megye közigazgatási területén működő állami feladatként pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetét a 2019/2020. tanévre vonatkozóan.

Érd. 2019. február 26.

dr. Zöld-Nagy Viktória
járási hivatalvezető

Ceglédi_Tankerületi_Közpon_PMPSZ_Üllő_Tagintézménye.pdf

honlapkészítés: dupai