Gyertyaszentelés és Balázs áldás

Február 2-a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, míg 3-a Szent Balázs napja. A vasárnapi szentmise kezdetekor Dr. Tanczik Balázs plébános úr szentelte meg a felújítás alatt álló templomunk mellékoltárán elhelyezett gyertyákat.
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén arra emlékezünk, hogy Szűz Mária, Jézus születése után negyven nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. Az előírt áldozat fölajánlásakor jelenlévő agg Simeon Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen ered a gyertyaszentelés szokása.

A mise végén plébános úr Balázs áldásban részesítette a híveket. Kezében Y alakú gyertyát tartva adott áldást „torokbetegség és minden más baj” ellen.
honlapkészítés: dupai