Logopédusi álláshirdetés

A Ceglédi Tankerületi Központ Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Üllői Tagintézménye a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Ceglédi Tankerületi Központ Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Üllői Tagintézménye
Logopédusi
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, Vecsés Járás, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Logopédiai vizsgálatok, beszéd- és nyelvi fejlesztés, diszlexia-diszgráfia prevenció Vecsés Járás oktatási-nevelési intézményeiben.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, logopédia szakos gyógypedagógiai tanár vagy gyógypedagógus logopédia szakirányon. A 15/2013. (II. 26.) a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló EMMI rendelet 33.§ (1) bekezdése szerint szakvizsga és a 6. mellékletében előírt végzettség megléte, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1), (4) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével,
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Számítógép felhasználói szintű használata
• "B" kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz. Képzettségeket igazoló dokumentumok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén). A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), valamint hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhet, továbbításához. A pályázó aláírt nyilatkozata, hogy sikeres pályázat esetén hozzájárul adatainak nyilvántartásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. március 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 12.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton József Éva tagintézmény-vezető részére a ullo.pmpsz@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: József Éva tagintézmény-vezető, Pest megye, 2225 Üllő, Ócsai út 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező. Amennyiben a benyújtott pályázati dokumentumok megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek, személyes meghallgatás történik. A végső elbírálásra azt követően kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A megküldött pályázatok esetében kérjük feltüntetni a pályázati azonosítót és a munkakör megnevezését: TK/120/00068-2/2019 – Logopédus Az Üllői Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátási kötelezettsége Vecsés Járás területére terjed ki (Vecsés, Maglód, Üllő, Ecser).


honlapkészítés: dupai