Az Ecseri Római Katolikus Egyházközségi Tanács hirdetménye az önkéntes egyházi hozzájárulásról

Kedves Testvérek!

Örömünkre szolgál, hogy 11 év után egyházközségünknek ismét önálló papja van, és plébániánk épületében újraindult a közösségi élet. Ez olyan kiadásokkal jár, melyek minden helyben lakó plébános esetében természetesek. Mivel ezeket a kiadásokat a jelenlegi bevételeink nem fedezik, vissza kell állítanunk az önkéntes egyházi hozzájárulás (előző nevén: egyházadó, még korábbi nevén: párbér) hivatalos rendjét.
A hozzájárulás mértéke nem meghatározott összeg, hanem a Magyar Katolikus Püspöki Kar iránymutatása szerint minden keresettel (akár munkabérrel, akár nyugdíjjal) rendelkező katolikus részéről az éves jövedelmének 1%-a. (Értelemszerűen mindenki maga tudja kiszámolni, hogy összesen 12 havi jövedelmének mennyi a század része.) Lelkiismereti felelősségünk Anyaszentegyházunk 5 parancsa közül az utolsónak is a betartása: „Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!” Működőképességünk fenntartása érdekében kérjük, hogy lehetőségeihez mérten minden Testvérünk szíveskedjék a hozzájárulás befizetésekor a fentebb ajánlott összeget figyelembe venni, ahhoz mindinkább közelíteni. Természetesen az ajánlottnál kisebb vagy nagyobb mértékű hozzájárulást egyaránt köszönettel fogadunk. A befizetés lehetséges egy összegben vagy részletekben, a sekrestyében vagy banki átutalással a következő számlaszámra: Római Katolikus Plébánia Ecser 10700323-71032322-51100005.

Egyházközségi Tanács


Az Egyházközségi Tanács imént ismertetett javaslatát 2019. január 1-ei hatályba lépéssel elfogadtam:
Dr. Tanczik Balázs plébános


honlapkészítés: dupai