Polgármesteri Hivatali álláshirdetés

Az Ecseri Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
az Ecseri Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Csoport
műszaki ügyintézői
munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Széchenyi utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 32. pontja: település-, terület-, és vidékfejlesztési, település üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
pályázatok figyelése, elkészítése, önkormányzati beruházások lebonyolítása, közterületen folyó munkák engedélyezése, telekalakítási eljárások intézése, közbeszerzések előkészítése, telepengedélyezési ügyek, ipar-kereskedelmi ügyek intézése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) éves költségvetési rendeletben meghatározott cafetéria rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Az I. besorolási osztályban:
• Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.
• A II. besorolási osztályban:
• Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, 45/2012.(III.20.) Korm.rend. 1.sz. mell. szerinti szakmai önéletrajz, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, igazgatás-szervező, közigazgatás-szervező
• önkormányzati tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Gyakorlott szintű ASP,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30
.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barta Zoltán jegyző nyújt, a 06-29-335-161 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
o Postai úton, a pályázatnak a Ecser Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2233 Ecser, Széchenyi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1908/2018. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.
 vagy
o Elektronikus úton Barta Zoltán jegyző részére a polgarmesterihivatal@ecser.hu E-mail címen keresztül
 vagy
o Személyesen: Barta Zoltán jegyző, Pest megye, 2233 Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.ecser.hu - 2018. november 16.

honlapkészítés: dupai