Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet módosítása

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2017 (IX.20.) önkormányzati rendelet 1. § értelmében előzetesen tájékoztatjuk 3.§ szerinti Partnereket és a Tisztelt Lakosságot, hogy Ecser Nagyközség egész közigazgatási területére megkezdjük a

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi Rendelet (TKR) (22/2017. (XII.14.) Ör.) módosítását.

A településképi rendelet 2017. december 14-i hatálybalépését követően, a jogszabályváltozások és a használat során szerzett tapasztalatok átvezetése miatt szükséges a településképi rendelet (tkr), azzal összefüggésben pedig a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) módosítása.

A partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakosság előzetesen javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a közzétételtől számított 20 napon belül, levélben vagy e-mailban, vagy az 2018. november 15-én 17.00-kor megtartásra kerülő Lakossági Tájékoztatáskor szóban.
Előzetes véleményüket, észrevételeiket, módosítási javaslataikat az alábbi postacímre, vagy e-mail címre várjuk:

levélcím: 2233 Ecser, Széchenyi utca 1.
e-mail.: polgarmesterihivatal@ecser.hu

Lakossági fórum 2018. november 15. 17.00-kor a Rábai Miklós Művelődési Ház (Házasságkötő terem)

honlapkészítés: dupai