Kémia szakos tanári álláshirdetés

A Monori Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a
Laky Ilonka Általános Iskola
kémia szakos tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 4 órás

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Rákóczi utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tanári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, kémia szakos tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Hatósági erkölcsi bizonyítvány
• Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Katalin nyújt, a 29/335-164 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Kiss Katalin részére a jozsef.villand@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 2.


honlapkészítés: dupai