Október 15-ig lehet igényelni a téli rezsicsökkentésben nem részesült, vezetékes gázt, távfűtést nem használó háztartásoknak a fűtőanyagot

Tisztelt Ügyfeleink!

Ismételten tájékoztatjuk Önöket, hogy már csak 2018. október 15-ig lehet igényelni a téli rezsicsökkentésben nem részesült, vezetékes gázt, távfűtést nem használó háztartásoknak a fűtőanyagot. Az alábbi felhívást korábban honlapunkon és a Cserfa újságban is közzétettük.

Igényfelmérés a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások támogatásához

A Kormány 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozatában a téli rezsicsökkentésben nem részesült vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri természetbeni támogatásáról rendelkezett. A kormányhatározat alapján, háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakóhelyének, vagy bejelentett tartózkodási helyének kell lennie.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült (gázszámlából az összeg már jóváírásra került).
Kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült. A katasztrófavédelmi szerv szükség szerint további adatgyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot is végezhet. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

Az igénybejelentő nyilatkozat honlapunkról is letölthető a dokumentumtár rovatból.

Részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban kaphatnak személyesen, vagy telefonon. Ne feledjék, a Polgármesteri Hivatal most a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház emeletén működik. (Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.)
Telefon: 06-29/335-161
vagy 06-29/335-166

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08.00.-12.30. és 13.00.-18.00.
Szerda: 08.00.-12.30. és 13.00.-16.00.
Péntek: 08.00.-12.00.

Igénybejelentő nyilatkozatot a Polgármesteri Hivatalban tudunk adni, vagy kérésre kézbesítjük.
A nyilatkozatot kitöltés után a Polgármesteri Hivatalba kell visszajuttatni.

Barta Zoltán
jegyző


honlapkészítés: dupai