Tájékoztatás a közelgő fizetési határidőről

Az önkormányzat felé fizetendő második félévre esedékes adókat/adóelőlegeket
2018. szeptember 17-ig lehet – tartozás és pótlékmentesen - megfizetni.

A helyi adók (telekadó, az iparűzési adó/adóelőleg,), valamint a gépjárműadó második félévre esedékes összegeit 2018. szeptember 17-ig lehet pótlékmentesen megfizetni.

Azon adózók kapnak most - az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm.rendelet 22. §-ának felhatalmazása alapján – papír illetve elektronikus formában egyenlegértesítőt, akiknek az adószámláján a fizetési kötelezettsége elérte az egyezer forintot. Ha a helyi adóban, a belföldi gépjárművek adójában az esedékes adó összege az ezer forintot nem éri el, akkor azt az adózónak kizárólag akkor kell megfizetnie, amikor a meg nem fizetett és a jövőben esedékessé váló adó együttes összege az ezer forintot eléri.

A fizetési kötelezettségeket az egyenlegértesítőben megadott számlákra kell megfizetni az érintett adózóknak. A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlanyitásra nem kötelezett adózónak postai készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell teljesítenie.


Tájékoztatás a megküldött Folyószámla Egyenlegről!

2018. augusztus végétől az adókötelezettségben érintett valamennyi ecseri család és vállalkozás postaládájába eljutnak az önkormányzati adóhatóság „Folyószámla-Értesítő” levelei, amelyben tájékoztatást nyújtunk ahhoz, hogy határidőben tudják teljesíteni az önkormányzat felé esedékes adófizetési kötelezettségeiket.

A folyószámla értesítők kiküldésének célja kétirányú, egyrészt részletes információt nyújt az önkormányzat felé esedékes, 2018. szeptember 17-ig fizetendő adóelőírásairól, másrészt az épp aktuális pénzügyi helyzetéről, eddigi befizetéseiről és az esetlegesen már fennálló tartozásairól is. Folyószámla-kivonatot az kap, aki legalább egy adónemben több mint ötszáz forinttal tartozik. Az önkormányzati adóhatóság az egyenleg megállapításánál az adószámla 2018. augusztus 31-i állapotát vette alapul.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az előírt adókat az esedékességi határidőkig az adózó/adóalany köteles megfizetni! Amennyiben a jelzett határidőig és összegek tekintetében adófizetési nehézsége adódna, úgy a fizetési könnyítés lehetőségeiről szíveskedjék tájékozódni. Amennyiben Önnek helyi adó (pl.: telekadó, helyi iparűzési adóelőleg), gépjárműadó, valamint egyéb más fizetési kötelezettség (pótlékok és bírságok) terheli vagy esetleg elévülési időn belül terhelte, akkor ezeket Ecser Nagyközségi Önkormányzatának megfelelő adószámláira kell megfizetnie.

Számlaszám Megnevezés
65100022-11359793 Telekadó beszedési számla
65100022-11354097 Helyi iparűzési adó beszedési sz.
65100022-11354138 Bírság beszedési számla
65100022-11354121 Késedelmi pótlék beszedési számla
65100022-11354152 Talajterhelési díj beszedési számla
65100022-11354107 Gépjárműadó beszedési számla

A csekkeket 2018. tavaszán kiküldtük.

Akiknek szükséges, önkormányzati adóhatóságunk telefonon, vagy személyesen történő jelzésre- adószámlánként –megküldi az adó befizetésére szolgáló csekkeket is, külön az esetleges tartozásról (az esedékességkor meg nem fizetett adó) és külön a 2018. szeptember 17-i nappal esedékes adóösszegekről.

Ha az általunk kimutatott tartozás megegyezik a saját nyilvántartásában szereplő adatokkal, javasoljuk, hogy azt haladéktalanul rendezze a további késedelmi pótlék felszámításának, illetve az esetleges végrehajtási eljárás és költség elkerülésének érdekében. A folyószámla egyenleg értesítőben tájékoztatjuk a folyószámláján könyvelt adatokról, adóbevallásairól, határozati előírásairól, ezáltal is lehetőséget biztosítva az esetleges egyeztetésekre.

Észrevételeiket írásban személyesen, postán illetve ePapíron is benyújthatják. (Gazdálkodóknak minősített adózók az észrevételeket kizárólagosan elektronikus formában és módon tehetik meg önkormányzati adóhatóságunk felé.)

Önkormányzati adóhatóságunk felhívja az Ön szíves figyelmét arra, hogy az önkormányzati adóügyek intézése során az adózók adatainak védelmében kiemelt figyelmet fordít a személyes, az üzleti adatok, tovább az adótitok megőrzésére. Az ügyfelek személyes érdekeinek védelmében az egyes adózók adataival, adófizetési kötelezettségével, számlaegyenlegével kapcsolatos információkat csak azon illetékes személyek részére tudjuk megadni, akik személyazonosságukat, képviseleti jogosultságukat a megfelelő okmányokkal igazolják. Konkrét adózási információkról az ügyintézőinkkel való egyeztetést követően van lehetőségük tájékozódni. Telefonon csak általános tájékoztatást van módunkban adni.Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről

2018. január 1-jét követően Ecser Nagyközségi Önkormányzati Adóhatósága előtt indult adóügyekben, ha Önök gazdálkodó szervezetnek minősülnek (ide tartoznak az egyéni vállalkozók is) úgy a kapcsolattartás elektronikus formában történik, azaz Önök tárhelyeire történik a levelezés. A megváltozott kapcsolattartási mód miatt kérjük Önöket, hogy feltétlen nézzék elektronikus levelezésüket és elektronikus tárhelyeiket (cégkapu, Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartáshoz tartozó tárhely /KÜNY tárhely/.

2018. január 1-jétől számos új fogalmat, jogintézményt és eljárást kellett megtanulni a hivataloknak és az adózóinknak. Az új módosult jogszabályok igénylik, hogy az ügyfelek ügyintézési szokásai is megváltozzanak. Az elektronikus ügyintézés sikerének a záloga az is, hogy a vállalkozások és állampolgárok nyitottak legyenek a változásokra, hiszen ezek a módosulások elsősorban az adózók érdekeinek védelmében történnek. A kapcsolattartás formáját és módját az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) szabályozza. Az Eüsztv. 1. § 23. pontjában nevesített gazdálkodó szervezetek (pl.: a gazdasági társaságok, állami vállalatok, az egyéb állami gazdálkodó szervek, a végrehajtói irodák, a közjegyzői irodák, az ügyvédi irodák, az egyéni cégek, továbbá az egyéni vállalkozók, az egyesületek, a köztestületek, valamint az alapítványok) kötelesek adóügyeiket (pl.: adóbevallás, adatbejelentés, kérelem stb.) elektronikusan intézni. Tekintettel arra, hogy az a 2018. január 1-jétől országos szinten bevezetett elektronikus ügyintézést még nem mindenki sajátította el kellően, így az elektronikus módon aláírt és kiküldött döntést/felhívást/levelet/ tájékoztatót/folyószámla egyenlegközlőt - tájékoztató jelleggel - 2018. december 31-ig papír alapon is megküldjük Önöknek.

Az önkormányzati adóhatóság - a befizetési határidőre való tekintettel - 2018. szeptember 14-én pénteken 8.00-tól - 16.00-ig rendkívüli ügyfélfogadást tart.

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Ecser Nagyközség sikeréhez és fejlődéséhez!

Köszönettel:

Barta Zoltán
jegyzőE-ügyintézés

Az Önkormányzat az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) alapján természetes és jogi személy ügyfelei számára az Önkormányzati Hivatali Portálon vagy az elektronikus űrlappal nem támogatottak ügyek esetén az e-Papír szolgáltatás segítségével lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre.
Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) alapján a gazdálkodó szervezetek számára

2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés, elektronikus ügyintézésre kötelezettektől papír alapon nem áll módunkban ügyinditó dokumentumot befogadni.

Amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet ügyfél nem elektronikus úton nyújtja be kérelmét, akkor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) a) pontja értelmében a kérelem visszautasításának van helye.

Jelentkezzen be ügyfélkapujával, majd válassza ki az önkormányzatot:

Van lehetőség a kiválasztott önkormányzat jelölésére (kedvenc vagy alapértelmezett):

Válasszon a Portál szolgáltatások közül:

Ügykövetés: Kérhet tájékoztatást a kiválasztott településnél folyamatban levő, elektronikusan indított ügyének ügyintézési állapotáról.

Adóegyenleg lekérdezés: Lekérdezheti az adott településhez tartozó adóhatóságnál fennálló helyi adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.(meghatalmazás, képviseleti jogosultság az Önkormányzatnál le van adva)

Ügyindítás: Ügyet indíthat a kiválasztott településnél elektronikus űrlap kitöltésével és beküldésével:
1. Válassza ki az ügytípust, amelyet intézni szeretne
2. Válassza ki az Eljárás módja mezőben, hogy Saját nevében vagy

Meghatalmazottként/képviselőként kívánja benyújtani az elektronikus űrlapot
3. Válassza ki az ügytípust, töltse ki az iFORM űrlapot, majd ellenőrzést követően nyújtsa be

Van lehetőség az elektronikus űrlapkitöltés során korábban mentett űrlapok megnyitására

Sikeres feladást követően: A sikeres feladásról Feladási igazolást kap személyes Ügyfélkapujának Értesítési tárhelyére. A feladást követően figyelje tárhelyét, mert az önkormányzat válaszát oda fogja elküldeni.

Az értesítési tárhely azonosítást követően elérhető: https://tarhely.gov.hu/levelezes/uzenetek/beerkezett

A tárhely a beérkező dokumentumokat, igazolásokat, nyugtákat 30 napig tárolja. Azokat a dokumentumokat, amelyeket hosszabb ideig szeretne megőrizni, átmozgathatja a Tartóstárba.

Elektronikus űrlappal nem támogatottak ügyek esetén az önkormányzat az e-Papír szolgáltatás segítségével biztosítja az elektronikus, hitelesített levelezést, ügyindítást.

Az állampolgárok az Ügyfélkapuval történő azonosítást követően állíthatják össze küldeményüket, szabad szöveges mezőben megírhatják, hogy milyen okból fordulnak az önkormányzathoz.

Bejelentkezés után a megjelenő űrlapon adja meg/lenyíló menüből válassza ki a témacsoportot, ügytípust, címzettet (az önkormányzatot), levél tárgyát, a levél szövegét. A kérelemhez mellékleteket csatolhatnak. Az e-Papír szolgáltatás elérhetősége: https://epapir.gov.hu


honlapkészítés: dupai