Jó tanácsok az iskolakezdéshez közlekedésbiztonsági szemszögből

Tisztelt Szülők!

Engedjék meg, hogy a közelgő iskolakezdésre gondolva néhány jó tanáccsal szolgáljunk a közlekedéshez, felhasználva az ecseri több évtizedes tapasztalatokat, gondolva a helyi sajátosságokra.

A szeptember 3-i hétfői napig még van arra idő, hogy gyermekünkkel bejárjuk azt az útvonalat, amelyen ő megközelíti iskoláját, akár itt, Ecseren, akár Budapesten. Érdemes megmutatni neki, merre menjen, hol keljen át az úttesten, melyek a veszélyes pontok. Ez a bejárás arra is jó alkalom, hogy felmérjük, mennyi idő szükséges a tanintézménybe való eljutáshoz. Ne feledjük, az első tanítási napon és az azt követő napokon jelentősen megnövekedik a forgalom a nyári időszakhoz képest. Ezzel számolni kell, hogy ne késsen el a gyermek az iskolából.

Ha a tanuló vonattal, vagy busszal más településre közlekedik, érdemes megbeszélni vele, mi a teendője, ha kimarad egy járat, késik a vonat, leszakad a felsővezeték stb. Ne ijedjen meg, tudja mit csináljon„ kinek szól, ki tud segíteni. A tanintézmények az első szülői értekezleten elmondják, közösségi közlekedési eszköz késése esetén, milyen igazolást fogadnak el.

Az Ecseri Általános Iskola előtt régebben még csak négy parkolóhely volt, és az is elegendőnek bizonyult. Manapság az intézmény előtt végig parkoló van, sőt már a Kossuth utcától a templomig szintén kiépített helyen lehet várakozni. Vegyék igénybe ez utóbbi helyeket is, hiszen onnan igazán már csak néhány lépés az iskola.

A Laky Ilonka Általános Iskola tanulólétszáma az elmúlt években jelentősen megnövekedett. 220 gyermek helyett szeptemberben 350-en kezdik a tanévet. Így a parkolási igények is megnövekedtek, ráadásul a parkolóhelyeknek legfőképpen 07.30. és 07.45. között kellene rendelkezésre állnia. Amennyien autóval hozzák iskolába gyerekeiket, annyi parkolóhely nincs, és helyhiány miatt nem is lesz. Csak türelmes, egymást segítő magatartással tudnak majd közlekedni. Használják az irányjelzőt, lassan hajtsanak! Kérjük, főleg a gyermekek előtt ne szidalmazzák egymást. Ez nevelési szempontból sem helyes, másrészt több, mint kellemetlen helyzetek alakulnak ki abból, ha később kiderül, hogy gyermekünk osztálytársának anyukáját neveztük annak, aminek gondoltuk, azután nyolc évig ülünk majd együtt a szülői értekezleten…

Az iskola előtt ne engedjük gyermekünket az úttest felőli oldalon kiszállni az autóból! Azt se engedjük, hogy átszaladjon az úton, inkább kísérjük át!

A gépkocsiban vagy a mopedautóban – az alábbiakban jelzett kivétellel - 150 cm-nél alacsonyabb gyermek csak a testméretéhez és testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermekbiztonsági rendszert a jármű e célra gyárilag kialakított rögzítési pontjaihoz, vagy az üléshez tartozó biztonsági övhöz kell a gyártója által megadott szerelési információknak megfelelően rögzíteni. A jármű szokásos haladási irányával ellentétes irányban a jármű első üléséhez a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhető be, ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel vagy a légzsák működésbe lépését előzetesen megakadályozták. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermeket a gyermekbiztonsági rendszerhez tartozó hevederekkel (pántokkal) is rögzíteni kell.
A gyermeket nem kell gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni:
a) ha a gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére a gépkocsi a gyári kialakítása alapján nem alkalmas (az ilyen kialakítású M1, N1, N2 és N3 kategóriájú gépkocsiban a 3 évnél fiatalabb gyermek nem szállítható, illetve a 3. életévét már betöltött és 150 cm-nél kisebb testmagasságú gyermek az első ülésen nem szállítható);
b) ha gépkocsi hátsó ülésén utazik, 3. életévét már betöltötte, legalább 135 cm magas és az üléshez beszerelt biztonsági övvel - testméretéhez igazodóan - biztonságosan rögzíthető;
c) ha taxi üzemmódban használt taxi gépkocsi és a személygépkocsis személyszállítást végző gépkocsi hátsó ülésén utazik;
d) ha a rendvédelmi szervek gépkocsijában vagy a mentő gépkocsi betegellátó terében utazik;
e) a menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban;
f) a nem menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban, ha álló utasokat is szállíthat;
g) ha 3. életévét még nem töltötte be és állva utazik az autóbuszban;
h) ha külön jogszabályban meghatározott orvos által kiállított igazolással rendelkezik.

Az iskola udvarába csak azok hajthatnak be, akik erre írásos engedélyt kaptak. Ez alól kivételt képez néhány nagyobb rendezvény, amikor a szülők parkolhatnak az udvaron. Az ilyen eseteket az iskolavezetés külön közzéteszi, illetve a biztosítást végző polgárőrök jelzik az autósoknak.

Előfordul, hogy a Posta nagykapuját is elállják a gépjárművezetők. Ez főleg akkor helytelen, ha érkezik a postásautó, mert az csak a zárt udvaron rakodhat. Kérjük, a Posta bejáratát is szabadon hagyni!

Ne álljanak meg az iskola nagykapujában! Ezzel akadályozzák mások mozgását és elzárják az egyik menekülési útvonalat. Várakozás pedig a KRESZ szerint is szabálytalan, mert a jogszabály szerint tilos várakozni, ahol a jármű az útmenti ingatlanra való behajtást vagy az onnan történő kihajtást – az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájárulása nélkül – akadályozza. Ilyen hozzájárulást nem adtak ki, tehát a várakozás tilos.

A KRESZ 40. § (1) bekezdése szerint járművel megállni csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad.

Sajnos gyakran előfordul, hogy az iskola épülete előtt lassító gépkocsit, a mögötte közlekedő autó vezetője azonnal előzni kezdi, anélkül, hogy meggyőződött volna róla, hogy az előtte haladó miért fékezett. Esetleg átfutó gyermek miatt. Ez a gyakorlat életveszélyes, mégis vannak, akik azonnal tépik balra a volánt. Ha időben indulnak el a tanintézménybe, munkahelyükre, akkor talán a vezetők stressztűrő képessége is nagyobb lesz.

Lakó-pihenő övezetekben az átmenő forgalom tilos. Ott járművel legfeljebb maximum 20 km/h sebességgel szabad közlekedni. A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell a gyalogosok (különösen a gyermekek) és a kerékpárosok biztonságára.

Az Ecseri Polgárőr Egyesület tagjai hétfőtől segítik a gyermekek biztonságos közlekedését reggel hét és nyolc óra között településünkön. A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője a megszokott szolgálati rendben szintén kinn lesz az utcán.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium két nappal meghosszabbítja a szeptemberre szóló helyközi dolgozó- és tanuló havibérletek érvényességét, így azokkal már 2018. augusztus 30-ától lehet majd utazni a vasúti és közúti szolgáltatók járatain.
A szeptember eleji iskolakezdés az utazási igények ugrásszerű megnövekedésével is jár. A szaktárca az érvényesség kiterjesztésével a pénztári várakozási idők csökkentését, az utasok színvonalasabb kiszolgálását kívánja elősegíteni a megrendelésébe tartozó helyközi járatokon


Reméljük, szívesen fogadják fenti sorainkat, mindannyiunk legnagyobb kincse, a GYERMEK érdekében.

Ecseri Polgármesteri Hivatal
honlapkészítés: dupai