Pályázati felhívás az Ecseri Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár igazgatói állásának betöltésére

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár
művelődési ház igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Rendezvényszervezés, közönségszervezői feladatok ellátása, civil szervezetek közművelődési tevékenységének koordinálása, hagyományápolás, pályázatírás, projektmenedzseri feladatok, települési ünnepségek, gyerekprogramok szervezése, lebonyolítása; reklám-propaganda feladatok ellátása, a művelődési ház vezetése, az intézményhez tartozó dolgozók munkáltatói feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, közművelődési végzettség és szakképzettség (felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődési szakirány), kulturális mediátor, kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődési tanár szakképzettség, továbbá ezzel egyenértékű, az OKJ-ben meghatározott, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés vagy – nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, és kiemelkedő közművelődési tevékenység,
• szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a szakirányú munkaköri szakvizsgának megfelelő, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás. Akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamról szóló okirat, vagy a tanfolyam elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú könyvtárosi szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Végzettséget igazoló bizonyítványok, valamint szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkaügyi okmányok másolata, szakmai önéletrajz, az intézmény működésével kapcsolatos elképzelések, 3 hónál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, A pályázó nyilatkozatai, hogy a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul; a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja; továbbá a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 201. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Moskovicz Miklósné nyújt, a 06-29/335-161 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
o Elektronikus úton Moskovicz Miklósné részére a polgarmesterihivatal@ecser.hu E-mail címen keresztül
vagy
o Személyesen: Moskovicz Miklósné, Pest megye, 2233 Ecser, Széchenyi utca 1. 7.sz. iroda.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


honlapkészítés: dupai