Átadták az Ecserért díjat

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat augusztus 20-án rendezte meg a Rábai Miklós Művelődési Házban az Ecserért kitüntetés és az Ecserért Díszoklevél átadási ünnepségét. A Himnusz elhangzása után Gál Zsolt polgármester úr tartotta meg ünnepi beszédét.

Polgármester úr rámutatott, hogy immár hatodik alkalommal adják át az Ecserért Kitüntetést és díszoklevelet azoknak, akik kiemelkedően sokat tettek településünkért, az itt élők sorsának jobbá tételéért, Ecser hírnevének öregbítéséért. Egy-egy közösség kollektív emlékezete – legyen az egy ország vagy csak egy kis falu - mindig megőrzi azoknak az embereknek a nevét, akik rászolgáltak arra, hogy kiemelkedjenek honfitársaik közül. Ennek a kollektív emlékezetnek a megerősítése volt a Képviselő-testület célja a díjjal.

Ritkán adatik meg olyan alkalom, amikor azokat köszöntjük, - mondta - akik egy közös célért tevékenykedtek, méghozzá saját településükért. Őket ünnepelni, őket köszönteni pedig a közösség feladata. Egyén és közösség egysége így válik teljessé, hiszen a kettő összetartozik, egymás nélkül nem nyerhet értelmet, egymástól nem elvonatkoztatható. Ecser ugyanis mi vagyunk, akik alkotják, akik benne és érte dolgoznak, itt alkotnak, ezzel formálva nagyközségünket. Vannak, akik ebben a nemes feladatteljesítésben többet tettek.

Az Ecserért Kitüntetésben részesülők élete, munkája, eredménye példaértékű, mások számára követendő minta. És ebben az értékvesztett világban egyre nagyobb szüksége van minden embercsoportnak olyanokra, akik nem talmi sikerért, nem csak a saját javukért dolgoznak, hanem hosszú éveken, évtizedeken át tartó munkával közösséget is építenek.

Elődeink olyan települést hoztak létre az évszázadok alatt, amely erős lokálpatrióta szellemmel ruházta fel az itt élőket azért, hogy minden időszakban, korban, korszakban Ecser javát keressék. A díjazottak is ilyenek.

Beszédét Márai Sándor szavaival zárta: „Csak egyfajta igazi hazafiság van. Ha valaki ott, ahol éppen él, teljes hűséggel és feltétlen erőkifejtéssel helyt áll a munkájában. Ennek visszaható ereje van a hazára.”

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évben "Ecserért" kitüntetésben részesítette Sosovicza Jánosnét.

Sosovicza Jánosné volt önkormányzati képviselő, bizottsági elnök, a Szlovák Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, az Ecseri Nyugdíjas Klub elnöke. Példamutató társadalmi szerepvállalásával, különösen a hagyományőrzés területén végzett kiemelkedő munkájával ad iránymutatást társainak és a fiatalabb generációknak.
A Nyugdíjas Klub Kultúrcsoportjával nem csak Ecseren, hanem az ország számos pontján és az országhatáron túl is öregbíti Ecser hírnevét.

Ecser Nagyközség Polgármestere "Ecserért" díszoklevelet adományozott Császár Zoltánnak.

Császár Zoltán az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület elnöke, a településen évek óta működő teleház helyi alapítója és irányítója. A település fejlesztésében közel 20 éve folyamatosan részt vesz. Ecser infrastrukturális fejlődésén túl a kulturális előrehaladásban és a környezetvédelemben is sokat segít Ecser lakosainak.
Különböző programok, versenyek, tanfolyamok szervezésével színesíti településünk kulturális életét. A faültetési akciókkal folyamatosan szebbé és élhetőbbé válik nagyközségünk. Ecseren ma már több száz fa él munkájának köszönhetően.

A díjak átadása után a Művelődési Ház nagytermében Rákász Gergely orgonaművész nagyszerű koncertjét hallgathatták meg a résztvevők. A művész úr Vivaldi és Gershwin műveit tűzte műsorára. Zseniális játéka nagy sikert aratott, és emlékezetes zenei élményt nyújtott.


Gál Zsolt polgármester ünnepi beszédét tartja

A polgármester úr átadja a kitüntetést Sosovicza JánosnénakCsászár Zoltán

Rákász Gergely orgonaművész

honlapkészítés: dupai