Szelektív- és zöldhulladék gyűjtés augusztus 16-án

Tisztelt Ecseri Lakosok!

Értesítem Önöket, hogy a következő szelektív hulladékgyűjtésre, zöldhulladék gyűjtésre 2018. augusztus 16-án, csütörtökön kerül sor. A szállítók reggel 6 óra és 22 óra között viszik el a szemetet. Ezen a napon természetesen kommunális hulladékgyűjtés is lesz. Kérjük időben tegyék ki a zsákokat, kukákat a házuk elé!

Az augusztus 2-i szállítás nem volt zavartalan. A Szent Antal utcában a szelektív zsákokat hagyták itt a kukások, a Nádas Béla utcában a zöldhulladékot. Ezeket pénteken pótlólag elszállították. Az Arany János utca egy szakaszán szintén a szelektív zsákok maradtak vissza, amelyeket az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. szedett össze.

Ha a szemétszállító gépkocsi nem a megszokott időben halad el az Ön ingatlana előtt, kérjük, ne vigye vissza a szemetet az udvarra, mert lehet, hogy a kukáskocsi aznap később érkezik, vagy a szállítást másnap pótolja.

Itt a dinnyeszezon és sajnos most is folyt a szemetes autókból a szennyes lé, beszennyezve az utcákat. A problémát jeleztük a szolgáltatónak, aki elnézést kért a kellemetlenségért. A gumitömítés mellett folyt ki a kocsiból a folyadék. Ígéretük szerint, ha legközelebb ilyen előfordulna, fertőtlenítő szerrel szórják fel az utat.

Amennyiben a szemétszállítással kapcsolatban hiányosságot észlelnek, hívják a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatát a 06-53/500-152-es vagy 06-53/500-153-as telefonszámon.

A szolgáltató legközelebbi kihelyezett félfogadását 2018. augusztus 16-án, csütörtökön 16. és 18 óra között tartja a Rábai Miklós Művelődési Házban.

Nem szeretnék senkit megbántani, de személyesen szeretném kérni, hogy probléma esetén próbálják jelentőségüknek megfelelően kezelni a dolgokat. Ha ott is maradt valahol a szemét, segítünk, felvesszük a kapcsolatot a szolgáltatóval, vagy magunk is összeszedjük. A Polgármesteri Hivatalban telefont felvevő köztisztviselő ugyanúgy nem tehet arról, hogy a teherautósofőr nem fordult be egy utcába, mint a szolgáltatást igénybe vevő. Nem is süket, ezért nem kell vele ordítani, akkor is megérti a helyzetet, ha normálisan beszélnek vele. Ugyanezért nem kell őt megfenyegetni sem, anélkül is intézkedik.


Tisztelettel:

Barta Zoltán
jegyző


honlapkészítés: dupai