Több mint 20 millió forint támogatást nyert Ecser

Pintér Sándor belügyminiszter úr elbírálta az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 2018. évi pályázatot. Ecser Nagyközség Önkormányzata 20.028.386-Ft támogatást kapott, melyet az Orvosi Rendelő fejlesztésére fordíthat.


Háttér:
Az előző évekhez hasonlóan Magyarország 2018. évi központi költségvetése is biztosított forrást az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, ötmilliárd forint összegben.

A Belügyminiszter döntése alapján 282 települési önkormányzat, összesen 4 998 504 420 forint összegű támogatásban részesült. A támogatást kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására, óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására vagy új sportlétesítmény létrehozására, valamint belterületi utak, járdák, hidak felújítására lehet felhasználni.

A megítélt támogatással 3 bölcsőde és 26 óvoda, 34 háziorvosi, 12 gyermekorvosi, 21 védőnői és 3 fogorvosi ellátást szolgáló épület vagy helyiség, továbbá 22 önkormányzati épület fejlesztése, felújítása valósulhat meg. Emellett 11 új sportlétesítményt alakítanak ki, valamint 18 meglévőt fejlesztenek a támogatásból.

A pályázókat a döntést követő tíz munkanapon belül értesítik az eredményről, a támogatási összeget a támogatói okiratok kiadását követő hét munkanapon belül folyósítja a Belügyminisztérium.


honlapkészítés: dupai