TÁJÉKOZTATÁS - a KRESZ-tanfolyam és vizsga díjának megtérítése kapcsán

A 2017. július 01. napján hatályba lépett, a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet értelmében 2018. július 01. napjától a Kormány megtéríti a sikeres KRESZ-tanfolyam és vizsga díját a 20 évnél fiatalabbaknak.

A támogatást minden magyar állampolgár, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h) pontjaiban meghatározott személy veheti igénybe, aki 2017. július 01. napját követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

A visszatérítés maximum 25 ezer forintig igényelhető a B kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez. A tanfolyam elvégezhető hagyományos tantermi vagy online, elektronikus formában is.

A támogatás megállapítására irányuló eljárás írásbeli kérelemre indul. A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon kell benyújtani.

A visszatérítés menetéről a Magyar Államkincstár tud felvilágosítást adni. A tanfolyam és a vizsga díját postai és elektronikus úton lehet visszaigényelni.

A kérelem formanyomtatványon a Vecsési Járási Hivatal valamennyi ügyintézési helyszínén benyújtható, melyet Hivatalunk az illetékes hatósághoz továbbít. A formanyomtatványok ugyanitt ügyfeleink számára elérhetőek.

További információ:

www.kreszvizsga.ujnemzedek.hu

Új Nemzedék Központ +36 30 711-8280 telefonszámán (H-Cs 9-16, P 9-14)

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
VECSÉSI JÁRÁSI HIVATALA


honlapkészítés: dupai