Nevelés nélküli nap

Tájékoztatás!

Tisztelt Szülők! Ezúton szeretnénk mindenkit tájékoztatni a következőkről:
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

138/2018.(VII.02.) sz. határozat

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, intézmény fenntartó

hozzájárul, hogy az ecseri óvodák 2018. évben tanévnyitó értekezlet

miatt nevelés mentes munkanapot az alábbi időpontokban tartson:

Andrássy utcai Óvoda 2018. augusztus 27. napján,

Cserfa Kuckó Óvoda 2018. augusztus 31. napján.

Az adott időpontban aktuálisan gyermeket nem fogadó intézményből

érkező, ellátást igénylő gyermekeket a nyitva tartó óvoda fogadja.

Kérjük, hogy a Cserfa Kuckó Óvodában történő elhelyezési igényüket jelezni szíveskedjenek, legkésőbb augusztus 22. napjáig, intézményünkben.

Köszönettel

honlapkészítés: dupai