Ecseri zarándokok Mátraverebély-Szentkúton

Június 30-án rendezte meg a Váci Püspökség egyházmegyei találkozóját, ezúttal a híres búcsújáró helyen, Mátraverebély-Szentkúton. A Nógrád megyei településre az ecseri hívek egy csoportja is elzarándokolt.


Barotai Endre ecseri plébános paptestvérei társaságában
Az ecseri zarándokokhonlapkészítés: dupai