Tájékoztató a személyazonosító igazolvány és a lakcímkártya kiadására irányuló eljárásról

Tisztelt Ügyfeleink!

2018. július 01. napjától módosításra került az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.), melynek hatására 2018. július 01. napjától évente egy alkalommal lesz illetékmentes a személyazonosító igazolvány és lakcímkártya kiadására irányuló eljárások.

Az Itv. 29. § (1) bekezdése szerint az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért 3000 forint illetéket kell fizetni.

A 2018-as év vonatkozásában az Itv. nem állapít meg visszamenőleges kötelezettségeket, így a 2018. július 01-2018.12.31. között 1 alkalommal illetékmentes a személyazonosító igazolvány és a lakcímkártya kiadása.

Továbbra is illetékmentes:
- az eltulajdonított okmányok pótlására irányuló eljárás,
- az okmány cseréje, ha az okmány gyártáshibás,
- a 18. életévét be nem töltött személyek okmányigénylése,
- a családi állapot változásából eredő névváltozás miatt indult eljárás.

Amennyiben a kérelem benyújtása az előző okmány elvesztése vagy megsemmisülése miatt történik, az Itv.-ben foglalt 3.000.- Ft-os illetéket szükséges megfizetni.

Az ügyfél jövedelmi-vagyoni viszonyai alapján azonban 2018. július 01. napjától hatályos illetékköteles eljárás esetén is lehetőség van költségmentességi kérelem előterjesztésére, amely alapján külön döntést szükséges hozni, amelyben az elsőfokú hatóság a kérelemnek helyt ad, vagy azt elutasítja.


Dr. Fehér Edina
Járási Hivatalvezető


honlapkészítés: dupai