Gyermekekkel Szlovákiában

Immár hagyománynak tekinthető az is, hogy a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör pályázatot nyújt be iskolai tábor szervezésére az Emberi Erőforrások Minisztériumához. Mivel évek óta a mindenkori negyedik osztályban heti egy alkalommal honismereti szakkör működik kézenfekvő volt, hogy ehhez a munkához kapcsolódva nyújtjuk be ismét a tervezetet.
Az öt napos eseménysorozat 2018. június 25-29-ig tartott. A programok két nagy témakör köré csoportosultak. Mivel ez néprajzi tábor volt, felkerestük Grassalkovich Antal szülőházát Mojmírovcén (Ürmény). Ugyanitt az ún. kiskastély helytörténeti tárlata jó lehetőség volt a helyi és az ecseri népviselet összehasonlítására és sok egykori gyerekjátékot is láthattunk. Megnéztük a nyitrai várat és püspökséget, ahonnan elődeink egy része származott, a pozsonyi kirándulás alatt pedig az épített örökség sok szép példája tárult elénk.
A program másik része a helyi és az ecseri gyermekek közös tevékenysége volt. Ennek keretében Ecser testvértelepülésére, Cabaj-Čáporra mentünk. Ez a falu két korábbi rész összevonásával jött létre. Minket a cápori iskolában várt a polgármester, az igazgatónő és az ottani diákok. Kedves vendéglátás, sportesemények és kézműveskedés következett és mindenki megtarthatta munkáját. Jó volt látni, hogy a gyerekek milyen ügyesen tudtak együttműködni és közös nyelvet találni.
Gyorsan teltek a napok, s mindannyian sok új élménnyel és tapasztalattal térhettünk haza.

Jármai Ildikó


Ing. Jozef Ligac Cabaj-Cápor polgármestere köszönti az ecseri gyerekeket. Mellette állandó segítőnk, Kántor Éva. asszony

A gyerekek a Ján Domasta Alapiskolában

Az iskola igazgatónője köszönti a vendégeket

A helyi diákok műsorral készültek

A sportfoglalkozás egy kis bátorságpróbával kezdődött

Ki tudja messzebbre dobni a medicinlabdát?

Ing. Jozef Ligac, Cabaj-Cápor polgármestere és Barta Zoltán ecseri jegyző az iskola udvarán

Rollerrel a pályán

Közös sportvetélkedő a helyi gyerekekkel

Pacsi a vetélkedő végén - mint a nagyok

Kézműves foglalkozáson

Csoportkép az iskolában

Ismerkedés a turistákkal a Pozsonyi VárbanVárosnézés Pozsonyban

Az Ürményi Kiskastély kincseinek megismerése


Gróf Grassalkovich Antal és Mária Terézia portréja

A püspöki palota a nyitrai várban

Nyitrai látkép

A Nyitrai Szent Emerám székesegyház - előtérben Pribina fejedelem szobra, Bártfay Tibor szobrászművész alkotása

Kissé fáradtan a tábor végén, Révkomáromban, Jókai Mór szobra előtt


honlapkészítés: dupai