Igazgatási ügyintézőt keres az Ecseri Polgármesteri Hivatal

Az Ecseri Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről" szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
az Ecseri Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportjában
igazgatási ügyintézői
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Széchenyi utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 14. pontja: hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ügyirat kezelési feladatok ellátása, iktatás. Hatósági bizonyítványok, igazolások készítése. Címrendezés, címképzési eljárások. Népesség nyilvántartással kapcsolatos feladatok. közreműködés adatszolgáltatások teljesítésében, ügyfélfogadás.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az éves költségvetési rendeletben meghatározott cafetéria rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Főiskolai végzettség,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
- 45/2012.(III.20.) Korm.rend. 1.sz. mell. szerinti szakmai önéletrajz,
- hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik,
- iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Államigazgatási Főiskolai végzettség,
 önkormányzati tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 Gyakorlott szintű ASP programismeret,
 anyakönyvi szakvizsga

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barta Zoltán jegyző nyújt, a 06-29-335-161 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
o Postai úton, a pályázatnak a Ecser Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2233 Ecser, Széchenyi utca 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1908/2018. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.
 vagy elektronikus úton Moskovicz Miklósné munkaügyi üi. részére a polgarmesterihivatal@ecser.hu E-mail címen keresztül
 vagy személyesen: Moskovicz Miklósné, Pest megye, 2233 Ecser, Széchenyi utca 1. 7. iroda

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.


honlapkészítés: dupai