Nagyszerűen sikerült az Úrnapi virágszőnyeg

Úrnapján, az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepén az ecseriek ebben az évben is virágszőnyeggel díszítették településüket. A Templomtól a Széchenyi utcán át a Búdkáig, majd az út másik oldalán vissza a templomig virágszirmok sokasága borította az utat és a járdát. A négy állomást külön is feldíszítettek.
Ez a sok száz négyzetméteres virágszőnyeg óriási összefogással készült. Nem is lehetett volna másképpen rövid idő alatt vasárnap reggel elkészíteni. Sokan hoztak virágot, és végezték a díszítést. Ottlakók és a falu más részein élők ugyanúgy bekapcsolódtak a munkába.
A fél tizenegykor kezdődő misét Hupka József atya tartotta, majd az oltáriszentséget körülhordozta a körmenetben, ahol sokan népviseletben vettek részt.
A virágszőnyeget élénk érdeklődés kísérte, más településekről is jöttek látogatók, megnézni ezt a nem mindennapi látványosságot.

Köszönet illeti az Ecseri Polgárőrséget, hogy gondoskodtak a menet biztonságáról.
honlapkészítés: dupai