Vasárnap délelőtt nagyszerű virágszőnyeg készül Ecseren

Június harmadika, vasárnap Úrnapja, katolikus főünnep az Eucharisztia tiszteletére, teljes nevén az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepe. Magyarországon és több más országban (például Angliában és Walesben) a húsvéti időt lezáró pünkösdvasárnap után két héttel tartják. Jellemzően körmenet kapcsolódik hozzá. A körmeneten körülhordozzák az oltáriszentséget. A körmenet útvonala mentén négy oltárt állítanak fel az ott tartandó rövid szertartás (evangélium-éneklés és áldás) céljára. (E sajátságok arra vallanak, hogy a „szentostya” útvonala a Nap éves pályáját jelképezi, amelynek csúcspontján a Nap épp anyja, a Tejút „karjai közt” tartózkodik. Úrnapja ebbe az időszakba esik.) Az oltárok fölé lombsátrat emelnek, a földre, a tovahaladó oltáriszentség elé rózsaszirmot szórnak. A virágszőnyeg (másutt széna- és illatos füvek terítik be a körmenet útvonalát) és a díszítésre szolgáló zöldágak varázserejű szentelményeknek számítottak; hasonló hatást tulajdonítottak nekik, mint más ünnepek „megszentelődött” növényeinek (főleg betegség és villámcsapás ellen varázsoltak velük). Az oltáriszentséget a talpas szentségtartóban, más néven úrmutatóban (latin: monstrantia) hordozzák körül.

Ecseren négy kápolna (tótul: Búdka) állt, amelyeket Úrnapkor feldíszítettek. Ezek nem az utcán, hanem magánházak kertjében voltak. A szocializmus éveiben a hatóságok addig zaklatták a tulajdonosokat, amíg azok jobbnak látták a búdkákat elbontani.

A Zöld koszorú Hagyományőrző Kör korabeli fényképek alapján készíttette el azt a búdkát, amely ma a Polgármesteri Hivatal előtt látható.

Ecseren is misét és azt követően körmenetet tartanak ezen a napon. (június 3.) A mise 10.30. órakor kezdődik a templomban, majd körmenet indul a templomtól a Széchenyi utcán át a Búdkáig és vissza. A négy állomás a következő lesz: - Nagyhíd Prágai kisded Jézus szobor, - Búdka, - Takarékszövetekezet, - Grassalkovich tér Hétfájdalmú Szűzanya szobor.

A Zöld koszorú Hagyományőrző Kör az alábbi tájékoztatást tette közzé az ünnepről:

Kedves Ecseriek!

A hagyományos virágszőnyeges Úrnapi körmenet az idén június 3-án lesz vasárnap a fél 11-es mise után lesz a faluközpontban. A szemet gyönyörködtető virágszőnyeg elkészítéséhez szeretettel fogadják a szervezők, ha minél többen bekapcsolódnak a munkálatokba, illetve a virágszirmok gyűjtésébe. Aki teheti, kérjük, hogy június 2-án szombat délután juttassa el az összegyűjtött virágszirmokat, valamint frissen vágott zöld füvet a templomhoz, vagy az Önkormányzat melletti Búdkához (Kápolnához).
Szeretettel hívunk mindenkit a virágszőnyeg elkészítéséhez is. A dekoratív virágszőnyeg elkészültéhez sok segítő kézre van szükség, ezért vasárnap reggel fél hétre várjuk azon ecserieket, akik be szeretnének kapcsolódni a munkába.

Zöld koszorú Hagyományőrző Kör

A virágszőnyeg kb. 10 órára készen lesz. Mindig gyönyörű látványt nyújt, kérjük jöjjenek el, és nézzék meg!

honlapkészítés: dupai