Napközis tanítókat keres felvételre az Általános Iskola

A Monori Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Laky Ilonka Általános Iskola
napközis nevelői
munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018.08.16 - 2019.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Rákóczi utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Napközis nevelői feladatok ellátása (2 fő).

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, tanító szak,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• Szakmai önéletrajz
• Hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Katalin igazgató nyújt, a 29/335-164 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Kiss Katalin részére a jozsef.villand@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.


honlapkészítés: dupai