A Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlése

2018. május 23. 08:30

Meghívó
Hirdetmény
A Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat Intézőbizottsága tisztelettel meghívja
2018. május 23-án, (szerda) 08.30. órakor tartandó
Küldöttgyűlésére

A küldöttgyűlés helye: Kossuth Művelődési Ház, Dabas, Szent István út 58.

Napirend:
1. Az Intézőbizottság beszámolója a 2017. évi testületi munkáról
Előadó: dr. Tisza András az Intézőbizottság elnöke
2. Beszámoló a társulat 2017. évi gazdálkodásáról
Előadó: Gyöngyösi Sándor igazgató
3. A 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgáló jelentés ismertetése
Előadó: Szilágyi Albertné könyvvizsgáló
4. A Felügyelőbizottság jelentése a 2017. évi munkájáról, javaslat a mérleg és eredmény elfogadására
Előadó: Tőkési Géza a Felügyelőbizottság elnöke
5. A 2018. évi terv jóváhagyása
Előadó: Gyöngyösi Sándor igazgató
6. DVT Kft. mérleg és eredmény elfogadása
Előadó: Gyöngyösi Sándor igazgató
7. Tisztségviselő választása
Előadó: Dr. Lukács György ügyvéd
8. Egyebek
Kérem az ülés időpontját előjegyezni és azon részt venni szíveskedjék!
Határozatképtelenség esetén az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a küldöttgyűlést azonos napirenddel
2018. május 23-án 09.00. órakor tartjuk meg.

Dabas, 2018. május 8.

Dr. Tisza András
a társulat elnöke

honlapkészítés: dupai