Bérmálkozás

Az ecseri és a maglódi fiatalok bérmálkozását tartották május 5-én délelőtt a Maglódi Katolikus Templomban. Ecserről hatan részesültek ebben a szentségben. A szertartást az egyházmegye több papja közreműködésével Varga Lajos püspök atya tartotta.

A bérmálás egy olyan szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban. A bérmálásban részesülők elkötelezik magunkat az egyházi közösségben való életre, Jézus tanítványainak iskolájában. A bérmálkozók az egyházi közösség jelenlétében újítják meg keresztségi ígéretüket és válnak ezáltal nagykorú kereszténnyé.


/Háttér/

Ki bérmálkozhat?

A bérmálás szentségét az a megkeresztelt kérheti, aki…
– élő kapcsolatban van a helyi keresztény közösséggel,
– a vasárnapi szentmiséken és a közösség istentiszteletein részt vesz,
– a bérmálkozás előtt legalább két éven át a hitoktatáson részt vett,
– elsőáldozó volt és rendszeresen magához veszi az Eucharisztiát,
– a bérmálás előtt részt vett egy évig tartó felkészülési folyamaton,
– levizsgázott hittan-ismeretekből
– teljesítette a bérmálkozók 7 próbáját.

Felnőtt korban is bárki kérheti a bérmálás szentségét.


Ki lehet bérmaszülő?

A bérmaszülő kötelessége az, hogy a megbérmáltat a keresztény életben szavaival és példájával segítse, támogassa. Továbbá…
– Katolikus hitben élő, megkeresztelt, és megbérmált…
– 16 éves kort betöltött…
– Ha házasságban él, akkor szentségi házasságot kötött…
– Vallását gyakoroló, hitét élő személy legyen.


Bérmanév

A bérmálkozó bérmanevet választ a bérmálkozás előtt. Ez a név lehet a bérmaszülő neve, de lehet egy olyan szentnek is a neve, aki közel áll a bérmálandóhoz, akinek élete példaértékű, követendő.


Hogyan történik a bérmálás?

A bérmálás a szentmise keretében történik. Lényegi mozzanata a krizmával (szentelt olaj) való megkenése a bérmálkozó homlokának, amit a püspök végez. A megkenést követi a püspök kézfogása, amely azt jelenti, hogy az egyház felnőtt tagjává vált a fiatal. Az alábbi párbeszéd történik a püspök és a bérmálkozó közt.

A bérmálkozó bérmaszülőjével együtt a püspök elé áll. A bérmaszülő jobb keze bérmagyermeke jobb vállán nyugszik. Közben a püspök megkérdezi a bérmálkozót:
Püspök: Mi a bérmaneved?
Bérmálkozó: (mondja a bérmanevét) N.
Püspök: N., vedd a Szentlélek ajándékának jelét! (közben keresztet rajzol krizmával a bérmálkozó homlokára)
Bérmálkozó: Ámen.
Püspök: Béke veled! (közben kezét nyújtja a bérmálkozónak)
Bérmálkozó: És a te lelkeddel! (kezet fog a püspökkel)


Hogyan történik a bérmálkozásra való készület?

Akik bérmálkozni szeretnének, azok élő kapcsolatban legyenek közösségünkkel, vállaljanak szolgálatot a liturgián és a plébánia körül, valamint önkéntes munkával kapcsolódjanak be a szociálisan rászorulók megsegítésébe.

A felkészítés folyamata:
1. A 7-8. osztály hittanóráin való részvétel,
2. Részvétel a vasárnapi szentmiséken,
3. Bérmálkozás előtt egy évvel külön felkészítő (10 alkalom) való részvétel,
4. Részvétel egy önkéntes, karitatív munkában,
5. A bérmálkozók 7 próbájának teljesítése,
6. Bérmálás előtti vizsga teljesítése,
7. Szentgyónás a bérmálás előtt

/Forrás: 4plebania.hu/

honlapkészítés: dupai