A közterületi munkák engedélykötelesek!

Tisztelt Ecseri Lakosok!

Örvendetesen megnövekedett az építkezések száma nagyközségünkben. Sokan az ingatlanuk előtt járdát, kocsi beállót, árkot szeretnének építeni. A közterületek tulajdonosa az önkormányzat, ezért a közterületeken végzett munkák engedélykötelesek.
A legtöbb közút kezelője szintén az önkormányzat, így a közútkezelői hozzájárulásokat szintén mi adjuk ki. Az engedélykérelmeket a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni a munkavégzés, helyét, jellegét, időpontját, az ingatlan tulajdon mikéntjét, a kivitelező nevét, címét. Csatolni kell egy egyszerű rajzi mellékletet. A kérelmeket igyekszünk minél előbb elbírálni, viszont tudni kell, hogy a közigazgatásban az általános eljárási határidő 21 nap. Ennél mi gyorsabban dolgozunk, viszont nem tudunk mit kezdeni a telefonról „dobott” e-mailekkel, melyek péntek délben arról értesítenek minket, hogy másfél óra múlva itt a kőműves, kellene engedély. Biztosan nagyobb szervezést kíván az ilyen munka, mintsem ilyen kellemetlen helyzetbe keveredjünk.

Ne temessék be, ne fedjék be az árkokat!
Amennyiben az úttestről a csapadékvíz nem tud befolyni a csapadékvíz elvezető árokba, akkor a település más, alacsonyabban fekvő részein keres majd utat magának, és komoly elöntéseket okoz. Nagyobb városokból ideköltözött polgártársaink ahhoz vannak szokva, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat a csapadékvizet is fogadja, elvezeti. Az általános vidéki, közte az ecseri csatornahálózat nem ilyen. A szennyvízcsatornába kizárólag a szennyvizet lehet bekötni, a csapadékvizet nem! Ezért van fontos funkciója a csapadékvíz-elvezető ároknak. A település legnagyobb részére rendelkezünk csapadékvíz-elvezetési tervvel, melyet a vízügyi hatóság jóváhagyott, és betartását megköveteli.

Ne feledjék: Az engedélyezési eljárás nem öncélú! Ezzel próbáljuk megakadályozni azokat a rossz műszaki megoldásokat, amelyek később óriási, védekezést igénylő problémákat okoznak. Például nem engedjük a teljes árok befedését. A minimális átmérőjű áteresz 30 cm-es. Sok helyen még ez is kevés. Nem lehet lépcsőt építeni a járdába.

Meg kell említeni azt is, hogy az engedély nélkül végzett munka bírsága akár 150.000-Ft is lehet.

Ha valakinek kérdése van, bizonytalan a tervezett munkája jogi megítélése kapcsán, szívesen adunk felvilágosítást.
Ecseri Polgármesteri Hivatal
2233 Ecser, Széchenyi u. 1.
Telefon: 06-29/335-161, vagy 06-29/335-166
E-mail: polgarmesterihivatal@ecser.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08.00.-12.30. 13.00.-18.00.
Szerda: 08.00.-12.30. 13.00.-16.00.
Péntek: 08.00.-12.00.


honlapkészítés: dupai