Ismét pályázni lehet Pest megyei vállalkozások telephely-fejlesztéseire

2018. május 21-től ismét pályázatokat nyújthatnak be a Pest megyei vállalkozások "Mikro-, kis- és középvállalkozások telephely-feltételeinek javítása Pest megye területén" című felhívásra.

Ebben az évben már másodszor nyílik meg a lehetőség Pest megyei vállalkozások számára telephely-fejlesztést célzó pályázatok benyújtására. A első körben 3,03 millárd forint támogatási összeggel összesen 61 pályázat került támogatásra.

A mostani kírás 4,5 milliárd forint támogatás odaítélését irányozza elő Pest megye gazdaságfejlesztése érdekében. A támogatás célja a helyi vállalkozások üzleti környezetének javítása. A pályázat keretében lehetővé válik a Pest megye területén székhellyel rendelkező vállalkozások meglévő telephelyeinek átalakítása, modernizációja és bővítése, illetve a nem megfelelő telephelyek kiváltása új telephely, vagy új épület építésével.

A támogatási kérelmeket 2018. május 21-től nyújthatják be a pályázók a Magyar Államkincstár honlapján.

Pályázók köre:
Pest megyei székhellyel rendelkező mikro-, kis-, és középvállalkozások (GFO 11)
amelyek fejlesztését Pest megye területén valósítja meg.
(további feltételek a pályázati felhívásban)

Rendelkezésre álló forrás:
4,5 milliárd Ft
Támogatás mértéke: 20-100 millió forint
Támogatási intenzitás: 10-55% (támogatás-típustól és vállalkozásmérettől függően)

További információk a Magyar Államkincstár honlapján


Előzmények:

Pest megye az uniós csatlakozásunk kezdete óta csak korlátozottan jutott hozzá a tényleges fejlettségi szintjének megfelelő forrásokhoz. Ennek érdekében Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2015. október 30-i közgyűlésén hozott határozatával azt javasolta a Kormánynak, hogy - a 2016. évi regionális lehatárolás felülvizsgálat során - Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásáról szülessen döntés.

A Kormány támogatta Pest megye és Budapest közigazgatási határai mentén történő kettéválasztását önálló NUTS2-es régiókká. Az NGM a Közép-magyarországi régió NUTS-besorolásának módosítására irányuló kérelmet, az Európai Bizottság Főtitkársága, valamint az Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) részére benyújtotta, az Európai Bizottság a régiós szétválasztást 2016. novemberében jóváhagyta.

Pest megye önálló régióvá válása az Európai Bizottság döntésétől számított második évben léphet hatályba, első ízben csak a következő, 2021-től induló uniós fejlesztési ciklusban jelenthet a megyének - mint kevésbé fejlett régiónak járó - többletforrást. Ennek kompenzálása érdekében a Kormány 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozatában arról döntött, hogy 2016-2018. között 80 milliárd forintot fordít Pest megye kompenzációjára Pest megye Területfejlesztési Koncepciója és Pest megye Területfejlesztési Programja megvalósítása érdekében.


A Megyeháza

honlapkészítés: dupai