Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra

2018. évre szóló
PMKH/2033/2018
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra
(vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatás)

A Pest Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: PMKH) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 17. §-a (továbbiakban: Flt.) és a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. §-a szabályozása alapján pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra.

A pályázat célja:
Azon álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban/járadékban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, egyéni cég tagjaként, gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja tv.) 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás mértéke és formája:
legfeljebb 2.000.000 Ft-ig terjedő, vissza nem térítendő tőkejuttatás.

A támogatás forrása:
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprész decentralizált a PMKH által e célra elkülönített 90.000.000 Ft kerete.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás egyéb formája:
- a legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a legkisebb munkabér összegéig (138 000 Ft/hó), terjedő támogatásra vonatkozó kérelem, amelyet a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes foglalkoztatási osztályhoz kell benyújtani. Jelen pályázati felhívás nem teszi lehetővé a 6 hónap időtartamra folyósítható támogatás és a vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatás együttes igénybevételét. Amennyiben a két támogatástípust együttesen igényli a pályázó, a tőkejuttatás támogatásra irányuló pályázata elutasításra kerül.

A pályázati ciklusok időtartama:
2018. április 10-től – 2018. május 31-ig
2018. augusztus 1-jétől – 2018. augusztus 31-ig

A pályázati ciklusok alatt a keret alakulásáról, rendelkezésre állásáról a PMKH nem ad ki információt.

Amennyiben a támogatásra szánt keret összege kimerül, a tőkejuttatás támogatására kiírt pályázati felhívás felfüggesztésre kerül. A felfüggesztés tényét az alábbi weboldalakon tesszük közzé.
- http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
- http://pest.munka.hu/engine.aspx?page=pest_palyazatok

További részletek a:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirek/palyazati-felhivas-allaskeresok-vallalkozova-valasat-elosegito-tamogatasra-2018
oldalon érhetők el.


honlapkészítés: dupai