Kézbesítjük a gépjárműadó határozatokat, leveleket

Tisztelt Adózók!

Az Ecseri Polgármesteri Hivatal dolgozói az elmúlt időszakban elkészítették a gépjárműadó határozatokat és a számlaegyenleg értesítőket, kinyomtatták a csekkeket. A kézbesítés folyamatban van, kollégáim ezen a hétvégén is hordták a leveleket.
Visszatérő kérdés ilyenkor, hogy miért van az, hogy egyes gépjárművek irata tértivevényes levélben érkezik, másoké pedig, úgymond „közönséges” levélként?
Az elmúlt években is írtunk erről, és ha megengedik most – e fórumon – szintén megpróbálok erre a kérdésre, reményeim szerint közérthetően, választ adni.
Azoknak küldünk határozatot, akik:
2017. évben új gépjárművet vásároltak, valamint 2017. évben költöztek Ecserre, továbbá akinek a tulajdonában lévő gépjármű adójának a mértéke csökkent. (Sajnos öregedett az autójuk.)
Ők a fizetési kötelezettségükről határozatban értesülnek, mely tértivevényes levél formájában kerül kézbesítésre.
A határozatok tértivevénnyel történő kézbesítése jogszabályi kötelezettségünk, mivel az átvételt igazolnunk kell a döntés véglegessé válása megállapítása miatt. A határozat az alapja minden további határidőnek és eljárásnak. Ebben semmi új nincs, előzőévekben is így volt.

Az egyenleg értesítő nem tartalmazza azon gépjármű fizetendő adójának összegét, mely után előző évben nem adózott – vagy adózott, de változott az adó mértéke.
A 2018. évtől adóköteles gépjármű adókötelezettségéről – vagy 2018. évtől változó összegű adóról szóló határozatokat külön kézbesítettük. Akinek több autója van, nem feltétlenül egyszerre kapja meg a leveleket, mert előbb lettünk készen a tértivevényes küldeményekkel. Ezeket vittük ki hamarabb, mert kézbesítésük időigényesebb.
Akinek több gépjárművel kapcsolatban van adókötelezettsége, az egyenlegközlőn szereplő és a határozatban előírt adó összegét is meg kell fizetnie.
A határozatban kivetett adó összege azért nem szerepel az egyenleg értesítőn, mert ezen összeg az értesítő készítésekor még nem emelkedett jogerőre.
A fizetési határidők:
2018. március 19.
és
2018. szeptember 17.

Amennyiben kérdésük van, szívesen állunk rendelkezésükre a Polgármesteri Hivatalban, személyesen, telefonon (06-29/335-161, vagy 335-166), e-mailben: polgarmesterihivatal@ecser.hu

Tisztelettel:

Barta Zoltán
jegyző


honlapkészítés: dupai